Storno faktury a opravný doklad

04. 10. 2019
Jak zvládnout opravu chybné faktury? Poradíme vám, kdo může fakturu stornovat, jak na vystavení opravného daňového dokladu a jak jednat s druhou stranou.

Vloudila se do faktury chyba, ať už v podobě nesprávné částky, chybějící položky nebo třeba neplatného DIČ? Oprava chybné faktury a následné řešení může mít hned několik podob.

Kdo může stornovat nebo opravovat?

Než se pustíme do jednotlivých scénářů, ujasníme si jednotlivá oprávnění. Fakturu může stornovat ten,
kdo ji vystavil. Stejně tak opravu původního dokladu provádí vždy osoba, která původní doklad vystavila. Obvykle jde o dodavatele.

Když ještě faktura nebyla odeslaná

Co tedy konkrétně dělat, když zjistíte, že faktura obsahuje jednu nebo více chyb? Pokud ještě nedošlo k odeslání, lze fakturu jednoduše smazat nebo opravit a následně správnou podobu faktury druhé straně odeslat.

V naší chytré aplikaci Vyfakturuj.cz zvládnete snadno obojí. Po smazání (viz gif) faktura prostě zmizí a pokud se jedná o poslední v řadě, systém dokonce automaticky nahradí její číslo a v číselné řadě tedy nevznikne mezera. Nemusíte se tak o nic starat a můžete se věnovat pouze nové faktuře se správnými údaji. Opravu chybné faktury provedete taky jedna dvě.

storno smazani dokladu ve VF

Když už druhá strana fakturu obdržela

Jiná situace nastane, pokud už druhá strana fakturu obdržela. Jednou z možností je oprava faktury (dohodnout se, že obě strany fakturu vymění za správný doklad). Tento postup doporučujeme např. pro doplnění chybějícího údaje nebo opravu jiného údaje než částky. Základním předpokladem je samozřejmě skutečnost, že taková domluva mezi stranami je vůbec možná. Fakturu lze také v systému vystornovat a storno zaslat druhé straně společně s novou (správnou) fakturou.

Opravu faktury ve Vyfakturuj.cz zvládnete s přehledem. Ani storno faktury není pro Vyfakturuj.cz problém. Systém stornovanou fakturu zruší (nicméně v aplikaci zůstává), označí pomocí „storno“ a lze si ji později zobrazit.

storno dokladu

Opravný doklad a opravný daňový doklad

Další cestou je pak vystavení opravného dokladu . Spolu s opravným dokladem není nutné zasílat nic dalšího, protože by z něj mělo být vše zřejmé.

Vyfakturuj.cz je záležitost na pár kliknutí. Systém automaticky předvyplní položky se záporným znaménkem a doklad si dále můžete upravit podle potřeby (např. v případě částečného storna). Nepotřebujete žádný vzor a nemusíte se zabývat stahováním šablony. Ve Vyfakturuj.cz jsme na potřebu opravy faktur připraveni!

U plátců DPH zákon umožňuje řešit chybnou fakturu pouze pomocí dokumentu, který se označuje jako opravný daňový doklad (dříve nazývaný dobropis při snížení fakturované částky resp. vrubopis při navýšení částky).

Kromě informacích o dodavateli a odběrateli, které jsou na související faktuře, je třeba uvést evidenční číslo opravované faktury (daňového dokladu) i opravného daňového dokladu, důvod opravy, rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, opravenou a původní daní a opravenou a původní částkou celkem a den uskutečnění zdanitelného plnění opravy. Kompletní náležitosti najdete v § 45 zák. č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty.

Vzor opravný daňový doklad

Od 1. 4. 2019 není nutné potvrzovat opravný daňový doklad odběratelem, a to pokud byl vystaven ze zákonných důvodů. Postačí, pokud plátce vynaloží dostatečné úsilí k tomu, aby se doklad dostal k odběrateli (opravy malých částek je možné poslat poštou, při opravách velkých částek určitě i přesto doporučujeme získat potvrzení o tom, že byl doklad doručen).

I tady platí, že spolu s opravným daňovým dokladem není třeba zasílat nic dalšího, protože by vše mělo být zřejmé z opravného daňového dokladu samotného. Oprava základu daně se považuje za uskutečněnou dnem, kdy nastanou skutečnosti rozhodné pro provedení opravy (např. zjištění, že původní doklad byl nesprávný).

nový opravný doklad

I v případě opravného daňového dokladu Vyfakturuj.cz výrazně šetří čas a nervy. Pomůže se správnou podobou dokladu a jednotlivými náležitostmi, stejně jako s odesláním druhé straně. Nehledejte vzory ani formuláře a přidejte se k těm, co řeší fakturaci rychle a chytře!

Vyzkoušet zdarma Vyfakturuj.cz

Přečtěte si i naše další články

Jana Ulcová
Autor článku: Jana Ulcová je copywriterka s přesahem do práva, ekonomie a online marketingu. Když zrovna nepíše, pravděpodobně se směje, zpívá, hraje na piano, vaří nebo se učí vidět svět nádhernýma očima svých dcer.