Jaké jsou náležitosti faktury

01. 10. 2019
Co musí obsahovat faktura? Jaké jsou náležitosti faktury od plátce nebo neplátce DPH? Je faktura daňový nebo nedaňový doklad? Podívejte se na vzor faktury.

Umíte vystavit fakturu? Dodržet všechny náležitosti může být trochu věda. Víte, co všechno musí být na faktuře, pokud jste plátce DPH? Nebo jak vystavit fakturu jako neplátce DPH? Pokud se nevyznáte v zákonech, je právě pro vás tento článek.

Jaké jsou náležitosti faktury?

Na úplně všech fakturách jsou povinné tyto náležitosti:

 1. Jméno, příjmení a adresa. Toto pravidlo platí pro obě strany - dodavatele i odběratele. Využijte možnosti načtení informací skrz IČO.
  1. Jste nepodnikající osoba? Uveďte jméno, příjmení a adresu.
  2. Jste OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná)? Uveďte jméno, příjmení a bydliště.
  3. Jste firma? Uveďte název a sídlo firmy.
 2. Typ dokladu a číselná řada. Například daňový doklad č. 20220698, opravný daňový doklad č. 30222093, faktura č. 202203452…
 3. Zda jste plátce DPH či neplátce DPH.
 4. IČO a DIČ
 5. V jakém obchodním nebo živnostenském rejstříku jste zapsaní, oddíl a vložka.
  1. Fyzické osoby uvádí jen instituci: Zapsáno v živnostenském rejstříku u Městského soudu v Kolíně.
  2. Právnické osoby (firmy) uvádí instituci včetně oddílu a vložky: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Kolíně, oddíl C, vložka 187755.
 6. Popis zboží nebo služby.
 7. Cena a množství,
  1. cena za kus (jednotku),
  2. cena za počet kusů,
  3. celková cena, kterou odběratel uhradí.

Vzor a náležitosti faktury neplátce DPH

Náležitosti neplátce DPH si zase ukážeme na vzorové faktuře:

náležitosti faktury neplátce DPH vzor

Povinné údaje na faktuře neplátce DPH.

Náležitosti faktury neplátce DPH jsou:

Pokud jste neplátce DPH a vedete účetnictví, vystavené faktury se stávají účetním dokladem. Řídíte se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Vystavené faktury archivujte.

Vzor a náležitosti faktury plátce DPH

Náležitosti plátce DPH si opět ukážeme na vzorové faktuře. Schválně, všimnete si v čem se liší, než vám to prozradíme?

tiskopis a náležitosti plátce DPH
Náležitosti faktury plátce DPH.

Náležitosti faktury plátce DPH.

Faktura od plátce DPH je zároveň daňový doklad. Ať už fakturujete jinému plátci DPH nebo neplátci DPH, řídíte se § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Tento zákon stanovuje náležitosti faktury plátce DPH. Jsou to tyto:

 • jméno, příjmení a adresa, případně sídlo firmy (uvádí se u dodavatele i odběratele),
 • IČO a DIČ dodavatele,
 • údaj, v jakém obchodním nebo živnostenském rejstříku jste zapsaní (firmy dodávají, o jaký oddíl a vložku se jedná),
 • informaci, že dodavatel je plátce DPH,
 • popis zboží nebo služby, množství a cenu za zboží,
 • základ daně, sazba daně a výši daně v českých korunách,
 • typ dokladu a číslo faktury,
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení a splatnosti faktury.
Na faktuře plátce DPH se vypisují tyto datumy:

Daň na faktuře a přenesená daňová povinnost

Základ a sazba daně se uvádí v českých korunách. Nemusí být uvedena u zboží a služeb, které jsou od daně osvobozené (najdeme je v zákoně) nebo u kterých daň přiznává odběratel.

Pokud je fakturované zboží či služba osvobozené od daně nebo daň odvede odběratel, je třeba na faktuře uvést dvě informace:

Adéla Krčíková
Autor článku: Adéla Krčíková Adéla je markeťačka se zaměřením na obsahový marketing a SEO. Také se zajímá o esoteriku. Má nezaměnitelný a výrazný smích, podle kterého ji poznáte kdekoliv.