Jaké jsou náležitosti faktury

Co musí obsahovat faktura

Umíte vystavit fakturu? Nejde o vtip. Je to trochu věda. Pravidla se mění podle toho, jestli platíte DPH nebo si vedete podvojné účetnictví. Že vám to hlava nebere? Projděme si spolu případ od případu, od jednoduchého ke složitějšímu, a řekněme si, co si s nimi počít.Na úplně všech fakturách musí být údaje o dodavateli a odběrateli, druhu zboží nebo služeb a způsobu platby.

 • Nepodnikající osoby uvádějí jméno, příjmení a adresu,
 • osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jméno a bydliště,
 • a firmy název a sídlo.
 • V druhém a třetím případě nesmí chybět IČ a DIČ, klauzule, kde jste zapsaní v obchodním nebo živnostenském rejstříku, u firem včetně oddílu a vložky,
 • a jestli platíte nebo neplatíte DPH.
 • Dále na fakturu patří popis zboží nebo služby,
 • celková cena a ideálně i cena za kus,
 • a množství.

Neplátce DPH bez podvojného účetnictví

Neplátce DPH bez podvojného účetnictví se řídí § 435 o obchodních listinách zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 • U dodavatele i odběratele se uvádí jména, případně názvy firem,
 • adresy nebo sídla,
 • IČO,
 • a zase se odkazuje na zápisy v obchodním nebo živnostenském rejstříku.
 • Firmy opět dodávají, v jakém oddíle a složce jsou zapsané.
 • Dodavatel dále píše, že neplatí DPH,
 • popisuje zboží nebo službu,
 • kolik čeho a za kolik dodal,
 • a vedle volitelného čísla faktury uvádí ještě data vystavení a splatnosti.

ukázková faktura od neplátce

Faktura od neplátce DPH, který vede podvojné účetnictví

Neplátce DPH, který vede podvojné účetnictví, se logicky řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, protože z faktur, které vydává, se automaticky stávají účetní doklady. Můžete je vyplnit úplně stejně jako v předešlém případě, jen dávejte velký pozor, kam je zakládáte.

... a teď otázka za milion korun (ročního obratu). Jak fakturuje plátce DPH?

Faktura od plátce DPH je zároveň daňový doklad. Je jedno, jestli fakturujete jinému plátci nebo neplátci. Řídíte se § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Větší část faktury je obecná. Dodavatel i odběratel se rozepisují jako v předešlých případech (jméno, adresa, IČO, DIČ ... ), jen dodavatel píše, že platí DPH. Datum splatnosti chybět může, s ohledem na případné vymáhání pohledávek ho ale raději nevypouštějte.

Už podstatnou odlišností je datum uskutečnění zdanitelného plnění, tj. den, ke kterému plátce DPH dodal zboží, poskytl službu nebo za něco z toho přijal zálohu. Může se lišit od data vystavení.

Dále je dodavatel povinen popsat zboží nebo službu, včetně měrných jednotek a jejich. Zvlášť se píší základ daně, její sazba a výše, a to zásadně v českých korunách. Vypustit je můžete jedině u zboží a služeb, které jsou od daně osvobozené, nebo u kterých daň přiznává odběratel. V těchto případech je ale nutné doplnit následující:

 • Dodavatel se odkazuje na citovaný zákon o dani z přidané hodnoty, předpis EU nebo jinou související platnou legislativu, podle níž je plnění osvobozené od daně.
 • Odběratel se k dani přiznává dvěma zaklínadly.
 • První „vystaveno zákazníkem“ platí, pokud je zmocněn k vystavení daňového dokladu,
 • druhé, „daň odvede zákazník“, pokud je povinen DPH odvést.

ukazkova faktura od platce dph


Jestli na fakturách musí být razítko a podpis, upravuje pouze už zmíněný zákon o účetnictví, a to výhradně u dokladů přijatých do účetnictví. Nepodepisuje je ale vystavovatel, nýbrž zodpovědná osoba za daný účetní případ nebo jeho zaúčtování. Razítko nemá právní význam, jen vypadá líp.

Faktury do zahraničí už jsou kapitola sama pro sebe. Stejně dobře ale poslouží i náš stručný výtah.

I tak je toho na jednu hlavu dost. Šetřete si ji radši na práci, která účty zaplatí, nebo na radosti a zkuste nezávazně a zcela bez rizika náš online fakturační nástroj. Leccos na pár kliků napoví, pohlídá nebo rovnou vyplní.

storno

Anebo se obraťte rovnou přímo na nás, protože nás účetnictví skutečně baví.


Vyzkoušet zdarma Vyfakturuj.cz

Přečtěte si i naše další články

Jana Ulcová
Autor článku: Jana Ulcová je copywriterka s přesahem do práva, ekonomie a online marketingu. Když zrovna nepíše, pravděpodobně se směje, zpívá, hraje na piano, vaří nebo se učí vidět svět nádhernýma očima svých dcer.