Sídlo firmy: jak ho založíte a co musíte splnit

29. 09. 2022
Každá firma potřebuje ke svému podnikání sídlo firmy. V tomto článku si probereme sídlo firmy, virtuální sídla a provozovny.

Fakturaci už zvládáte levou zadní. Klienti jsou s vámi spokojení a o nové zákazníky není nouze. Příjem je stabilní a vás začíná napadat otázka, jak se v podnikání posunout dál? Možná zvažujete získat nové zaměstnance, pořídit podnikový informační systém nebo založit novou firmu? Ať začínáte jako malá firma nebo sníte o nadnárodní korporaci, nevyhnete se povinnému založení sídla firmy.

Sídlo firmy je jednou z podmínek proto, abyste mohli začít podnikat. Týká se jak fyzických, tak právnických osob. Kde všude můžete mít sídlo firmy, na co si dát pozor a jak postupovat, pokud potřebujete adresu sídla firmy změnit? Jaký je rozdíl mezi adresou sídla firmy a adresou místa podnikání? Poradíme v článku.

Jaký je rozdíl mezi sídlem firmy (společnosti), místem podnikání a provozovnou?

Podle zákona musí mít každý podnikatel (fyzická i právnická osoba) své sídlo. Sídlo je místo, odkud oficiálně řídíte své podnikání, a zároveň je kontaktní adresou, kterou využíváte pro komunikaci s úřady. Přestaňte si plést pojmy a udělejte si jasno v tom, co je to sídlo firmy, místo podnikání a provozovna.

Sídlo firmy musí mít fyzické i právnické osoby

Pročítáte řadu článků, abyste zjistili, jak se od sebe liší sídlo firmy a místo podnikání? V současné době se totiž u podnikatelů (fyzických i právnických osob) používá pouze jeden termín, a to sídlo firmy. Údaje o sídle firmy se zapisují do veřejného rejstříku, takže si je může kdokoliv a kdykoliv dohledat. Kromě toho se adresa sídla píše také na váš živnostenský list. Každý podnikatel může mít pouze jedno sídlo firmy.

Místo podnikání se dříve pojilo pouze s fyzickými osobami. Až do roku 2018 se rozlišovalo mezi dvěma termíny:

 • sídlo firmy - označení se používalo pouze u právnických osob,
 • místo podnikání - označení se používalo pouze u fyzických osob.

Od roku 2018 se s právnickými i fyzickými osobami pojí pouze jeden termín, a to zmiňované sídlo firmy. Stále ovšem můžete narazit na označení místo podnikání.

Rozdíl mezi sídlem firmy a provozovnou

Aby těch pojmů nebylo málo, existuje kromě termínu sídlo firmy také termín provozovna.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

 • Sídlo firmy- fyzická i právnická osoba může mít podle živnostenského zákona pouze jedno sídlo firmy. Jde o jednu z podmínek, kterou musíte splnit, abyste si mohli založit živnost nebo firmu.
 • Provozovna - termínem provozovna se označuje místo, kde probíhá samotná podnikatelská činnost. Provozovnou může být třeba dílna, prodejna, stánek nebo prodejní automat. Na rozdíl od sídla firmy, které můžete mít jen jedno, provozoven můžete mít hned několik. Adresa formálního sídla může být jiná než adresa provozovny.

Provozovnu si vysvětlíme na příkladech:

Petr Tvarohový podniká v oboru kavárenství. Pokud nechce mít kavárnu u sebe doma, založí si provozovnu. Jde o kavárnu, ve které se věnuje svojí podnikatelské činnosti a setkává se zde se zákazníky. Pokud se mu bude dařit, může si kaváren ( provozoven) otevřít kolik bude chtít. Po ohlášení provozovny mu živnostenský úřad udělí číslo, kterým musí provozovnu označit.

Provozovna Provozovnou jsou nejčastěji restaurace, kavárny a hospody.

Je nutné mít provozovnu?

Dle živnostenského zákona není nutné mít provozovnu. Řada profesí ke své činnosti provozovnu nepotřebuje (markeťáci, online obory, řemeslníci, jež svoji činnost vykonávají přímo u zákazníků atd.). .

Pokud se rozhodnete mít provozovnu, je třeba ji mít označenou (jméno živnostníka, IČO, číslo provozovny a otevírací doba) a vybavenou dle právních předpisů. Vybavení provozovny se liší podle druhu živnosti. Nahlášení provozovny probíhá stejně jako nahlášení sídla firmy - na živnostenském úřadě.

Provozovnou je i prodejní automat a mobilní (pojízdné) provozovny. Tento typ provozoven nepotřebuje provozní dobu. Stačí tedy štítek se jménem provozovatele (majitele), jeho IČO a sídlo/místo podnikání, umístění odštěpného závodu zahraniční osoby (společnosti sídlící v jiném státě, než ve kterém působí mateřská firma).

Příklad, kdy provozovnu nepotřebujete:

Klára Malá prodává náramky z korálků. K jejímu podnikání stačí malé místo v bytě, kancelářský stůl a židle. Adresu sídla firmy má na trvalé adrese, kde zároveň podniká a ze kterého náramky odesílá zákazníkům. Náramky vyrábí sama a provozovnu nepotřebuje. Jako malý živnostník zvládá podnikání sama bez zaměstnanců.

Kde všude můžete mít sídlo firmy?

Sídlo firmy může být v bytových i nebytových prostorách. V jakých konkrétně?

 • U sebe doma,
 • v kanceláři (cizí nemovitosti), kterou si pronajímáte,
 • ve virtuálním sídle.

Sídlo u sebe doma

Mnoho podnikatelů jako sídlo firmy uvádí svoji trvalou adresu (ta může být ve vlastním či pronajatém rodinném domě nebo bytě). Výhodou je, že nemusíte shánět další prostory pro podnikání a platit za ně pronájem. Jako nevýhodu můžete vnímat fakt, že je vaše adresa volně přístupná v dostupných rejstřících. Domů vám budou chodit pracovní dopisy, ale také třeba kontroly ze živnostenského nebo finančního úřadu.

Kancelář nebo cizí nemovitost

Cizí nemovitost je obvykle kancelář, kterou si pronajímáte. V tomto případě musíte hradit nájemné a na živnostenském úřadu předložit písemný souhlas pronajímatele s umístěním sídla, případně nájemní smlouvu s daným ustanovením.

Virtuální sídlo firmy

Virtuální sídlo firmy nebo také virtuální kancelář je služba pro podnikající právnické osoby. Dříve bylo označováno jako fiktivní sídlo nebo fiktivní adresa. Jde o adresu, která se u právnických osob zapisuje do obchodního rejstříku. Pro virtuální sídlo se podnikatelé (OSVČ - fyzické osoby i právnické osoby) rozhodují v případě, že nepotřebují fyzicky využívat kancelář a zbytečně za ni platit pronájem. Za pár korun měsíčně si mohou pronajmout sídlo na prestižní adrese. Virtuální sídla firmy jsou nejoblíbenější v Praze, jelikož pražská adresa může u zákazníků budit pocit prestiže. Reálně však OSVČ či právnická osoba podniká například u sebe doma v Brně.

Zákon nijak virtuální sídlo společnosti neupravuje a tato služba je zcela legální. Virtuální sídlo se řídí obecnou úpravou občanského zákoníku. Avšak dle tohoto zákoníku, pokud podnikatel uvádí jiné sídlo než skutečné, může finanční úřad i kdokoliv jiný požádat o adresu skutečného sídla. Osoba samostatně výdělečně činná nebo firma je pak povinna sdělit skutečnou adresu.

virtální sídlo

Jak založit virtuální sídlo?

Při vyhledávání hesla „virtuální sídlo” na internetu najdete velké množství firem, které virtuální sídlo poskytují. Většina firem má stránky hezky zpracované a založením virtuálního sídla vás intuitivně provedou.

Po online registraci s vámi firma uzavře smlouvu o poskytnutí obchodního sídla a administrativních služeb. Po uzavření smlouvy získáte dokument (souhlas majitele nemovitosti), který potřebujete pro zápis v obchodním rejstříku.

Po založení virtuálního sídla vám vzniká povinnost vyvěsit tabulku s:

 • označením firmy (jméno společnosti),
 • identifikační číslo provozovny (IČO - zjistíte z živnostenského listu).

Tuto povinnost za vás zpravidla splní sám poskytovatel virtuálního sídla, který tuto tabulku vyvěsí sám.

Jak změnit sídlo firmy ?

Postupy pro změnu adresy sídla firmy pro podnikatele se liší podle toho, zda jste fyzická, nebo právnická osoba.

Změna adresy sídla pro fyzické osoby neboli OSVČ

U fyzických osob je změna adresy sídla jednodušší. Záleží, zda měníte sídlo, které jste měli na adrese trvalého bydliště, nebo na kontaktní adrese.

 • Sídlo firmy na adrese trvalého bydliště - pokud změníte adresu trvalého bydliště, která je zároveň adresou sídla firmy, musíte tuto změnu oznámit živnostenskému úřadu.
 • Sídlo firmy na kontaktní adrese - pokud máte sídlo firmy na jiné adrese, než je vaše trvalé bydliště, a chystáte se kontaktní adresu sídla firmy měnit, je potřeba živnostenskému úřadu doložit váš občanský průkaz a souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla (s ověřeným podpisem).

Změnu musíte do 15 dnů od změny adresy sídla nahlásit na kterémkoliv živnostenském úřadě (pomocí změnového listu) a na příslušném finančním úřadě.

Změna adresy sídla pro právnické osoby

Ke změně sídla budete potřebovat několik dokumentů. Tyto dokumenty spolu s návrhem ke změně sídla podáte na rejstříkovém soudu.

Rejstříkovému soudu v daném městě budete muset předložit dokument o rozhodnutí společnosti o změně sídla, případně zápis z valné hromady (notářský zápis). Při stěhování do jiného města si s sebou vezměte také plné znění zakládajícího dokumentu a stanov společnosti. Chybět nesmí souhlas s poskytnutím sídla vlastníka nemovitosti a výpis z katastru nemovitostí. Nezapomeňte na kolek za 2 000 Kč, který je potřeba na zápis změny sídla společnosti v obchodním rejstříku.

Návrh změny můžete provést pomocí tzv. inteligentního formuláře, který najdete na webových stránkách veřejného rejstříku a sbírky listin. Formulář můžete odeslat firemní datovou schránkou, e-mailem na podatelnu soudu nebo ho vytisknout a osobně přinést na podatelnu.

Rejstříkový soud má na rozhodnutí o změně adresy sídla 15 dní. Jestliže vaší žádosti vyhoví, musíte tuto změnu nahlásit do 15 dnů na původním finančním úřadě (vezměte s sebou výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku) a živnostenském úřadě (pomocí změnového listu) a do 8 dnů na zdravotní pojišťovně a pobočce ČSSZ (pokud jste zaměstnavatel).

Vyfakturuj.cz firmám fandí!

Pod jeden účet Vyfakturuj.cz se vejde hned několik firem. Každá firma může nabízet jiné ceny, bude mít jiný vzhled faktur nebo jiné logo. Novou firmu přidáte na pár kliknutí. Firmu můžete v nastavení kdykoliv upravit.

Má vaše firma zaměstnance nebo účetní? Přidejte jim přístup a usnadněte si práci. Účetní si z aplikace stáhne všechny faktury sama.

O třídění dokladů se postarají štítky. Funkce střediska je přímo navržena pro označení provozovny na faktuře.

Vyzkoušet zdarma

Přečtěte si i naše další články

Adéla Krčíková
Autor článku: Adéla Krčíková Adéla je markeťačka se zaměřením na obsahový marketing a SEO. Také se zajímá o esoteriku. Má nezaměnitelný a výrazný smích, podle kterého ji poznáte kdekoliv.