DUZP, datum vystavení a další data na faktuře

01. 10. 2019
Kdy má být nejpozději vystavená faktura? Jaká je minimální doba splatnosti? Co je DUZP a jak fakturovat na přelomu roku?

Kdy má být nejpozději vystavená faktura, co je DUZP a jak je to s datem vystavení? Co říkají právní předpisy ohledně toho, kdy je možné vystavit fakturu? Jaká je minimální, standardní, maximální a odložená splatnost ceny? Podívejte se na základní pravidla i specifické situace spojené s daty na fakturách.

Základní pojmy

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Jednou ze základní náležitostí vydaných faktur, které vystavuje plátce DPH, je datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). Pokud nemáte jasno v tom, co všechno musí obsahovat a jak se liší faktury plátce a neplátce DPH, podívejte se do článku o náležitostech faktury.

DUZP, které na faktuře plátce DPH nesmí chybět, je při prodeji zboží den, kdy bylo zboží předáno zákazníkovi. U služeb je to pak datum, kdy byla služba dodána.

Právě u služeb lze ale vystavit fakturu ještě před jejich poskytnutím. Pokud se tak stane, potom je dnem uskutečnění zdanitelného plnění právě den vystavení faktury.

Pokud budeme mít toto pravidlo na paměti, je v zásadě nemožné mluvit o vystavení faktury před DUZP. Přesto se v praxi s takovou situací setkat můžeme. Jedná se například o situaci, kdy je vystavena faktura před dodáním zboží nebo pokud je vyžadována zálohová platba, takové faktury nejsou daňovým dokladem pro DPH.

Datum vystavení

Jak název napovídá, jedná se o datum, kdy dodavatel zboží nebo služby doklad vystavil.

Kdy je možné a správné vystavit fakturu? Podívejte se níže.

Datum splatnosti

Tímto datem dodavatel udává den, do kterého je třeba fakturu zaplatit, v tento den by tedy měl mít již platbu připsanou na účet.

Jak se vhodně vypořádat se stanovením data splatnosti? Čtěte dál.

Kdy vystavit fakturu?

Pokud je dodavatelem plátce DPH, zákon jasně říká, že musí vystavit fakturu do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění (viz výše) nebo od přijetí úplaty. Podle toho, co nastalo dříve.

Pokud se z nejrůznějších důvodů nepodaří lhůtu pro vystavení faktury dodržet a faktura je vystavená pozdě, hrozí nejen zbytečná práce navíc, ale také nepříjemnosti a dohadování s odběratelem.

Pokud je dodavatel neplátce DPH, není povinnost vystavit fakturu stanovena. Nicméně doporučujeme vystavit fakturu co nejdříve, a to z důvodu dostupnosti finančních prostředků v co nejbližším čase.

Jak vyřešit splatnost faktury?

V současné praxi se běžně setkáváme se lhůtou splatnosti faktury v trvání 14 dnů.

Je však nutné uvést, že na rozdíl od DUZP a data vystavení není datum splatnosti povinnou náležitostí faktury, nemusí tedy být uvedeno. Jaká je tedy splatnost, pokud její datum na faktuře není?

Pokud tato situace nastane, je třeba řídit se občanským zákoníkem a vycházet z § 1963. Ten říká, že cena je splatná do třiceti dnů od doručení faktury nebo od obdržení zboží nebo služby. A to podle toho, co nastalo později.

Často si ale smluvní strany sjednávají ve smlouvě (např. kupní) převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda bylo řádně splněno. V takovém případě je cena splatná do třiceti dnů ode dne převzetí, popřípadě ověření.

Dodavatel s odběratelem si mohou sjednat dobu splatnosti kratší, ale i delší než je zmíněných 30 dnů. Občanský zákoník však stanovuje horní hranici 60 dnů. Lze ji překročit jen za podmínky, že to vůči tomu, komu má být placeno, není hrubě nespravedlivé.

Dodáváte zboží nebo službu veřejnoprávní korporaci? Pak počítejte s tím, že v takovém případě smí dohodnutá lhůta splatnosti přesáhnout 30 dnů, jen pokud je to odůvodněno povahou závazku, a nemůže být delší než 60 dní.

Fakturace a přelom roku

Poměrně častým jevem je i faktura za prosinec vystavená v lednu (tzn. faktura vytvořená v lednu s DUZP v prosinci, tedy v loňském nebo taky „starém“ roce). Osoby, které vedou účetnictví, musí dodržet časovou souvislost nákladů a výnosů s příslušným rokem, proto vyžadují vystavení faktur za prosinec v krátkých termínech.

Zároveň je obvyklé, že se faktury číslují vzestupnou nepřerušovanou řadou od 1.1. do 31.12., proto je dobré nezapomínat, že faktury vystavené v lednu mají nové číslování.

Například pokud fyzická osoba, která nevede účetnictví, dodá službu v prosinci, měla by na faktuře uvést DUZP v prosinci (období za které fakturuje), neměla by však zapomenout číslovat doklady podle toho, jak je vystaví (číslování faktur ovlivňuje datum vystavení nikoliv DUZP). Praktický přístup je vystavovat faktury vždy poslední den fakturovaného období (DUZP a vystavení budou shodné a tedy postačuje uvádět jedno datum).

Jak zvládnout fakturaci pohodlně a rychle?

Jednoznačně pomocí online fakturačních nástrojů, které mají oproti jiným řešením několik velmi podstatných výhod. Spolehlivý, bezpečný a snadno ovladatelný systém Vyfakturuj.cz umí pomáhat s náležitostmi, pohlídá si údaje nebo dokonce ledacos automaticky vyplní. Díky nejrůznějším funkcím šetří čas i energii, kterou pak zákazníci využívají pro zajímavější činnosti než je fakturace.

Vytváření faktur ve Vyfakturuj.cz je pohodlná a snadná záležitost na pár kliknutí. Zkuste si třeba hned nezávazně a zdarma vytvořit fakturu v oceněném a oblíbeném nástroji Vyfakturuj.cz.
Vyzkoušet zdarma Vyfakturuj.cz

Přečtěte si i naše další články

Jana Ulcová
Autor článku: Jana Ulcová je copywriterka s přesahem do práva, ekonomie a online marketingu. Když zrovna nepíše, pravděpodobně se směje, zpívá, hraje na piano, vaří nebo se učí vidět svět nádhernýma očima svých dcer.