Kdo není plátce DPH? Jaké má výhody a nevýhody?

29. 04. 2024
Kdy se vyplatí být neplátce DPH a kdy je lepší být plátcem DPH. Kdo je identifikovaná osoba? Všechny informace přehledně v našem článku.

Před začátkem podnikání si promyslete, zda budete, nebo nebudete plátci DPH. Zvažte, zda chcete dobít i zahraniční trh, případně zda má váš podnikatelský záměr potenciál atakovat obrat 2 miliony korun za předchozích 12 měsíců. Přečtěte si tento článek a zjistěte, zda se vyplatí být plátcem DPH. Na následujících řádcích se dozvíte, kdy je lepší zůstat neplátcem DPH. Zjistíte, jaké výhody i nevýhody se s neplátcovstvím DPH pojí.

Víte, co vlastně DPH znamená?

DPH je zkratka pro daň z přidané hodnoty. Přidaná hodnota je váš vklad, kterým vylepšíte vstupní surovinu.

Příklady:

 • Zakoupíte špalek dubového dřeva a vyrobíte z něj židli.
 • Zakoupíte chmel a uvaříte z něj pivo.

Z příkladů jasně vyplývá, že díky vašemu vylepšení má produkt nebo služba při výstupu vyšší hodnotu. Proto ji prodáváte za vyšší cenu. Cena totiž zahrnuje i náklady na vaši práci. Z této vyšší hodnoty pak pramení i váš zisk.

Přidaná hodnota je v podstatě hrubou marží, tedy rozdílem mezi příjmem na vstupu a nákladem na výstupu. Zjednodušeně řečeno jde o rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Podnikatelé DPH odvádí státu. Ostatně právě tato daň tvoří důležitý příjem státní kasy. Přestože podnikatelé s povinností DPH daň odvedou státu, při obchodování mezi sebou si ji mohou odečíst. DPH tedy vždy reálně platí až koncový zákazník.

DPH? Buďte v obraze.

Daň z přidané hodnoty čas od času projde upgradem. K poslední změně hranice pro přechod na plátce došlo v roce 2023. Limit pro registraci se z 1 milionu zvýšil na 2 miliony korun.

Sazby daně jsou od roku 2024 pouze dvě:

Při podnikání můžete být plátce, nebo neplátce DPH, ale také identifikovaná osoba

Každý podnikatel v Česku je buď:

 • plátce DPH,
 • neplátce DPH,
 • nebo identifikovaná osoba.

„Role“, kterou podnikatel představuje, pramení ze zákonných ustanovení.

Kdo je plátcem DPH?

DPH musíte začít platit, jakmile váš obrat v ČR překročí hranici 2 milionů korun za 12 měsíců jdoucích po sobě. Případně, když koupíte nebo zdědíte firmu, jejímž majitelem byl plátce DPH. Daň z přidané hodnoty odvádíte i v případě, kdy zfúzujete s obchodní korporací, která platí DPH. Tato daňová povinnost se vás týká i v případě, že jste členem podnikatelské skupiny s jednotným DIČ.

K DPH se však můžete přihlásit i dobrovolně, tedy v případě, kdy váš obrat nepřekročí zmiňované 2 miliony korun za předchozích 12 měsíců.

K dobrovolné registraci podnikatelé přistupují nejčastěji v okamžiku, kdy jsou jejich dlouhodobí obchodní partneři plátci DPH, případně v momentě, kdy obchodují se zahraničím (nákup zboží a služeb v zahraničí). Poskytuje jim to určitou finanční výhodu, ale také lepší pozici na trhu.

Pokud však vaše podnikání nemá téměř žádné vstupy, je jednodušší plátcem DPH nebýt. Ušetříte si tak čas strávený nudnou administrativou.

Kdo není plátce DPH?

Daň z přidané hodnoty nemusíte řešit v případě, kdy váš obrat za 12 měsíců jdoucích po sobě nepřesáhl 2 miliony korun.

Kdy jste identifikovanou osobou?

Jako identifikovaná osoba se musíte registrovat v případě, že nejste plátcem DPH, ale obchodujete se zahraničím. Identifikovaná osoba (IO) je v podstatě něco jako plátce DPH, ale pouze pro přeshraniční plnění. Máte svůj DIČ, ale na rozdíl od plátců DPH pouze vykazujete a odvádíte daň. Nemáte nárok na odpočet na vstup.

Identifikovanou osobou se stáváte v případě, že obchodujete se zahraničím (členské státy EU) a nákup zboží překonal hranici 326 000 Kč za rok. Stejně tak se identifikovanou osobou stanete, pokud přijmete službu s místem plnění v tuzemsku od osoby, která ale v tuzemsku nemá sídlo ani provozovnu. Typicky se jedná například o:

 • aplikace a reklamy na sociálních sítích,
 • příjem z bannerů Google AdSense na webu,
 • placení za grafické programy, např. Canva,
 • platíte za online služby jako Mailchimp a další.

Máte jako neplátce DPH nějaké výhody? Samozřejmě

Neplatit DPH se vám vyplatí v případě, že i vaši zákazníci nejsou plátci DPH. Jde tedy o tzv. běžné spotřebitele. Díky tomu, že neplatíte DPH, si můžete udržet nižší cenu svých výrobků, takže jste konkurenceschopnější. Pohodlně konkurujete i velkým hráčům, kteří k cenám přidávají ještě DPH v hodnotě například 21 %. Pokud svůj produkt/kurz nabídnete třeba jen o 10 % levněji než plátce DPH, bude o něj pravděpodobně větší zájem než u vašeho drahého konkurenta. Nákup od neplátce DPH je pro ně výhodnější.

Být neplátcem je pro vás výhodné i v situaci, kdy se na zboží zakoupené od dodavatelů uplatňuje nižší sazba DPH než na zboží, které prodáváte svým zákazníkům.

Velkou předností je pro vás jednoduchá administrativa. Nemusíte každý měsíc, případně každého čtvrt roku, elektronicky posílat na finanční úřad daňové přiznání a kontrolní hlášení.

archivace

Má neplacení DPH nevýhody? Ano, zjistěte jaké

Jako neplátce DPH se musíte připravit i na nevýhody, které s sebou tento status nese.

Jako neplátci DPH jste při obchodování se zahraničními plátci DPH v jejich očích „podezřelí“. Nejste tolik transparentní jako plátci DPH, takže se vám mohou obtížněji navazovat obchodní vztahy.Plátce DPH vnímají zástupci zahraničních firem jako rovnocenné a důvěryhodné partnery.

Při obchodování se zahraničím na vás jako neplátce DPH mohou čekat i nepříjemné administrativní úkoly. Pokud totiž váš nákup zboží se zahraničím přesáhne stanovenou částku, musíte se zaregistrovat jako identifikovaná osoba a odvádět daň. Pro mnoho neplátců DPH je to složitý úkon, a proto od obchodování se zahraničím dávají tzv. ruce pryč.

Neměli byste zapomenout ani na to, že při nákupu zboží s DPH nemáte nárok na odečet daně. Ten mají pouze ti, kteří DPH platí.

O tom, zda platit či neplatit DPH, se tedy vyplatí přemýšlet ještě před začátkem podnikání. Zvažte, zda váš byznys může překročit území ČR, pokořit hranici 2 milionů korun za 12 po sobě jdoucích měsíců nebo s jakou sazbou DPH budete nakupovat a prodávat.

Pokud se rozhodnete dobrovolně přihlásit k placení DPH, případně k tomuto kroku musíte přistoupit ze zákona (váš obrat se 12 měsíců jdoucích po sobě vyšplhal přes hranici 2 milionů), budete muset rapidně zvýšit své ceny o DPH, nejčastěji o 21 %, což vám může odradit část zákazníků.

Kdy se bez milosti stáváte plátcem DPH a na co všechno se musíte připravit?

Povinností neplátce DPH je mimo jiné sledování ročního obratu. Plátcem daně se totiž stáváte v momentě, kdy váš obrat v posledních 12 plovoucích měsících překročil 2 miliony koruny. Tuto hranici je potřeba si pohlídat. Pokud se včas nezaregistrujete k DPH, hrozí vám vysoké sankce. Systém Vyfakturuj.cz vás upozorní, jakmile se budete blížit hranici 2 milionů korun.

Co jsou plovoucí měsíce? Jde o měsíce, které jdou bezprostředně za sebou. Nejde o kalendářní rok od ledna do prosince, ale o 12 měsíců jdoucích po sobě, například od června do června. DPH musíte platit, i když zdědíte či koupíte firmu, která je plátcem DPH, spojíte se s obchodní korporací, která platí DPH, nebo se stanete členem podnikatelské skupiny s jednotným DIČ.

Ze všech těchto důvodu se z vás stává tzv. osoba povinná k dani. Přihláška k registraci DPH se podává pouze elektronicky na elektronickou adresu, kterou vám sdělí správce daně. Zaregistrovat se musíte nejpozději 15 dní po skončení kalendářního měsíce, kdy jste překročili stanovený obrat.

Povinnosti a DPH

Jako plátce DPH musíte podávat daňové přiznání, ale také kontrolní hlášení a v některých případech i souhrnné hlášení. Souhrnné hlášení jsou povinni podávat osoby, které dodávají zboží nebo poskytují služby do jiného státu v eurozóně. Zdaňovací období je nejčastěji kalendářní měsíc. Jako nováček daníte každý měsíc. Po 2 letech od registrace můžete přejít na čtvrtletní režim. Daň tedy státu odvádíte až po 3 měsících. Stejně tak odesíláte i povinná přiznání a hlášení.

Pro čtvrtletní zdaňovací období se jako měsíční plátce můžete rozhodnout ve chvíli, kdy váš obrat za předchozí rok nepřesáhl 10 milionů korun, jste spolehlivým plátcem a nejste skupinou. Změnu správci daně ohlaste do konce ledna příslušného kalendářního roku.

Kontrolní hlášení nenahrazují klasická přiznání. Jsou to kontrolní výkazy o veškerých přijatých a vydaných fakturách. Podnikatelé, kteří dodávají zboží za hranice, navíc odevzdávají ještě tzv. souhrnné hlášení.

DPH a vystavování faktur

Při fakturování je potřeba vzít v úvahu, zda jste, nebo nejste plátce DPH. Podle toho se liší náležitosti faktury.

Co musí obsahovat faktura pro plátce a neplátce DPH?

Jak má vypadat faktura neplátce DPH? Musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a adresa (případně název a sídlo firmy, uvádí se u dodavatele i odběratele),
 • IČO (identifikační číslo osoby),
 • v jakém obchodním či živnostenském rejstříku jste zapsaní,
 • zmínka, že nejste plátce DPH,
 • popis zboží nebo služby,
 • cena a množství,
 • typ dokladu a číslo faktury,
 • datum vystavení a splatnost faktury.

Dále můžete uvést některé dobrovolné údaje, mezi které patří například variabilní symbol platby, razítko, ale také podpis dodavatele. Neuvádí se datum zdanitelného plnění a výše DPH.

V případě, že jste plátce DPH, uvádíte na faktuře navíc:

 • DIČ,
 • informaci, že jste plátce DPH,
 • základ a sazbu daně a výši v KČ,
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Chcete to mít správně? Fakturujte s Vyfakturuj.cz

Náš systém se postará o to, abyste fakturovali se všemi náležitostmi, které si předpisy žádají. Po přihlášení si stačí jen zvolit, zda jste, nebo nejste plátce DPH. Nastavení můžete upravovat podle toho, jak se u vás bude byznys vyvíjet. Faktury vystavíte rychle online, a to jak pro neplátce, tak pro plátce DPH. Navíc vás systém upozorní na hraniční částku 2 miliony korun.

Přečtěte si i naše další články

Jana Uvízlová
Autor článku: Jana Uvízlová Jana pro vás píše články, které vás provedou nejen džunglí podnikání. Když potřebuje vypnout, vyráží na túry po hřebenovkách. Miluje jídlo a ze všeho nejvíc sushi.