Co jsou fakturační údaje?

27. 02. 2023
Zjistěte, jak se fakturační údaje liší u OSVČ, firem a u osob, které nepodnikají. Vše v jednoduchém článku se vzory fakturačních údajů.

Fakturační údaje jsou důležité informace, které potřebujete znát pro vystavení faktury. Jaké informace máme konkrétně na mysli? To záleží na tom, zda jste, nebo nejste podnikatel. V článku se dozvíte, jaké fakturační údaje uvádí nepodnikající fyzické osoby, OSVČ nebo společnosti. Připravili jsme i přehledné vzory fakturačních údajů.

Co jsou fakturační údaje?

Chystáte se vystavovat fakturu? Vzhledem k tomu, že jsou faktury důležitým daňovým dokladem pro vaše účetnictví a finanční úřad, měli byste vědět, jaké náležitosti by měly splňovat. Základem jsou fakturační údaje.

Fakturační údaje ve zkratce

Fakturační údaje, které najdete na faktuře (daňovém dokladu), jsou informace o poskytovateli i odběrateli zboží, tedy o prodávajícím a kupujícím. Dále sem patří také informace o zboží nebo službě a ceně, pořadové číslo, datum vydání a datum splatnosti. Pokud fakturu vystavuje online, vyplňte variabilní symbol, banku a číslu účtu.

Údaje pro fakturaci se liší podle toho, zda jste, nebo nejste podnikatel.

Rozdíly ve fakturačních údajích u podnikatelů a nepodnikatelů

Fakturační údaje se odvíjí od toho, kdo fakturu vystavuje.

 • Fakturační údaje u fyzické osoby neboli „nepodnikatele“
 • Pokud jste osoba, která je zaměstnaná a nepodniká, jsou vašimi fakturačními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště a PSČ.
 • Fakturační údaje u podnikající fyzické osoby neboli OSVČ
 • Pokud se živíte jako OSVČ, uvádíte na fakturu své jméno a příjmení, sídlo (adresa, na které bydlíte), IČO a v případě, že jste plátce DPH, tak ještě DIČ. Chybět nesmí ani označení registru, kterým je ve vašem případě pravděpodobně živnostenský rejstřík.
 • Fakturační údaje u firmy neboli právnické osoby
 • Pokud podnikáte a máte firmu, uvádíte na fakturu celý a správně napsaný název firmy, adresu sídla, IČO a DIČ, pokud jste plátcem DPH. Dále se uvádí označení registru, tedy obchodní rejstřík a údaj o zápisu včetně oddílu a vložky.

Ve fakturách podnikatelů platících daně nesmí chybět:

 • základ daně,
 • sazba daně,
 • výše daně,
 • den uskutečnění zdanitelného plnění.

Jednotlivé vzory fakturačních údajů

Co musí obsahovat fakturační údaje? Pro inspiraci uvádíme několik vzorů faktur. Liší se od sebe fakturačními údaji podle toho, kdo fakturu vystavuje.

V čem se při vystavování faktur chybuje nejčastěji? Zejména v nesprávně napsaném názvu společnosti. Jméno firmy musíte napsat tak, jak je uvedeno v živnostenském nebo obchodním rejstříku.

Dávejte si pozor na:

 • velká a malá písmena,
 • mezery (například společnost Redbit s. r. o. nelze psát jako Redbit s.r.o bez mezer za tečkami),
 • vynechání části názvu (například společnost Alza je evidovaná pod obchodním názvem Alza.cz a.s. Nelze napsat pouze Alza a.s.).
martin netuší

Kde vyhledat informace o fakturačních údajích?

Pokud potřebujete vyhledat fakturační údaje o podnikatelích, máte k dispozici několik online nástrojů:

Díky těmto portálům zjistíte veškeré potřebné informace, které je potřeba uvést na fakturu. Kromě jména a příjmení nebo názvu firmy se dozvíte také fakturační adresu. Setkat se můžete se dvěma typy adres: adresa sídla a adresa provozovny.

 1. Adresa sídla – jde o místo, na kterém podnikatel sídlí. Zpravidla se jedná o adresu jeho bydliště.
 2. Adresa provozovny – tato adresa odkazuje k místu (kanceláři, obchodu), ve kterém podnikatel svoji práci provozuje.

Při zadávání fakturačních údajů vás vždy zajímá adresa sídla. V případě, že chcete pro pořádek uvést také dodací adresu, která se od adresy sídla liší, můžete ji vepsat do poznámky.

Dále bývá na portálech uvedené také IČO, role osoby nebo typ podnikatele (fyzická či právnická osoba) atd. Kromě vyhledávačů můžete potřebné informace najít také na webových stránkách podnikatele, pokud je má.

V případě, že vystavujete fakturu „nepodnikateli“, musíte se na potřebné informace (celé jméno a přesnou adresu) doptat.

Nechte fakturaci na Vyfakturuj.cz

Hoďte problémy s fakturací za hlavu a mějte více prostoru pro podníkání nebo třeba pro rodinu. Ve Vyfakturuj.cz vystavíte první fakturu na pár kliknutí.

S Vyfakturuj.cz nemusíte řešit:

Vyzkoušet zdarma


Přečtěte si i naše další články

Jana Uvízlová
Autor článku: Jana Uvízlová Jana pro vás píše články, které vás provedou nejen džunglí podnikání. Když potřebuje vypnout, vyráží na túry po hřebenovkách. Miluje jídlo a ze všeho nejvíc sushi.