Kdy se vyplatí být plátcem DPH

17. 05. 2022
Je pro vás hranice 2 000 000 Kč znamením úspěchu nebo strašákem? Vůbec se nemusíte bát. Být plátcem DPH má řadu výhod. Přečtěte si jaké.

Magická hranice 2 000 000 Kč může být pro některé podnikatele děsivou, pro jiné zase důkazem jejich úspěchu a startovní čárou pro další vývoj. Tak i tak jsou s jejím překročením spjaty určité kroky, na které není radno zapomínat. Tímto se totiž stáváte plátcem DPH, s čímž si každý spojuje především povinnosti navíc. Naštěstí nic není tak černobílé.

Kdo je plátce DPH?

Plátcem DPH je fyzická či právnická osoba, která je ekonomicky aktivní a je registrovaná dle zákona o dani z přidané hodnoty. Tato osoba musí mít sídlo v tuzemsku a v rámci dvanácti bezprostředně předcházejících měsíců dosáhla obratu vyššího než dvou milionů korun.

Registrace plátce DPH

Od chvíle, kdy překročíte hranici 2 000 000 Kč, je třeba provést nezbytné kroky týkající se oznámení této skutečnosti příslušnému finančnímu úřadu. Registrace k dani by měla proběhnout do 15 dnů po skončení měsíce, v němž byl obrat překročen. Od měsíce následujícího se pak osoba stává plátcem DPH.

Následně je také třeba upravit doklady, které vystavujete. Z faktur totiž musí být jasné, že jste se stali plátci. Doporučujeme si přečíst článek Náležitosti faktury, ať přesně víte, co všechno musí taková faktura obsahovat.

Výhody plátce DPH

Plátcovství DPH nemusí být nutně strašák. Existuje totiž několik výhod, které vás přesvědčí, že to je někdy docela fajn:

  • Odpočet - jsou-li vaše výdaje vyšší než příjmy, a za splnění několika dalších podmínek, můžete stát žádat o nadměrný odpočet daně a část peněz vám bude vrácena zpátky.
  • Otevírá se vám brána pro výhodnější a zajímavější zakázky či spolupráce. Mnohé společnosti totiž obchodují pouze s těmi podnikateli, kteří jsou plátci. Poukazuje se tak na vzájemnou vstřícnost mezi obchodními partnery.
  • Nákupy z tzv. třetích zemí. Takové zboží či služby byly nakoupeny bez daně a postačí je uvést v přiznání k DPH.
  • Nákupy „na firmu” v případě koupě elektroniky, serverů či automobilů, ale i dalšího vybavení. V těchto případech je možné DPH odečíst a ušetříte náklady.

Dobrovolný plátce DPH

Zákon určuje, kdy a za jakých podmínek se plátcem stát musíte. Existuje však také termín dobrovolného plátcovství - tedy aniž byste překročili stanovené 2 miliony, tak se k platbě DPH přihlásíte. Zpravidla se tak děje nejen proto, abyste mohli čerpat výše uvedené výhody, ale také proto, že většina vašich obchodních partnerů plátci DPH je.

Kdy se stane plátce DPH neplátcem

I z plátce DPH se opět můžete stát neplátcem. A to za předpokladu, že jste byli plátcem DPH alespoň po dobu jednoho roku a obrat za posledních po sobě jdoucích 12 měsíců klesl pod stanovenou hranici dvou milionů korun.

Jak to řeší Vyfakturuj.cz?

Nebojte se překročení hranice pro plátcovství DPH. Aplikace Vyfakturuj.cz vám hranici 2 000 000 Kč pohlídá. Svěřte se do rukou fakturačního systému a nemusíte hlídat roční obrat ručně v nepřehledných tabulkách.

hlídání překročení hranice 2 000 000 Kč

Vyzkoušet zdarma

Přečtěte si i naše další články

Petra Zajíc Czabeová
Autor článku: Petra Zajíc Czabeová Petra je pisálek se vším všudy. Pokud zrovna neskládá slova na papír, pečuje o uživatele našich aplikací. Volné chvíle věnuje své francouzské buldočce Olivii, zásobuje byt kytkami a peče nejen koláče.