Jak na EET v roce 2022?

Jak na EET s Vyfakturuj.cz?

Elektronická evidence tržeb se stala nečitelným strašákem pro nejednoho podnikatele. Je proto pochopitelné, pokud zprávy o jejím odložení přijímáte s až paranoidní opatrností. Skutečně se vás teď EET netýká?


Co dočasně nemusíte

Jednoduše řečeno: Odesílat státu údaje o tržbách přes EET v tuto chvíli nemusí nikdo, a to až do konce roku 2022. Nemusíte ani vystavovat účtenky a klidně na čas schovejte informační oznámení o EET ze dveří své provozovny.

Týká se to také subjektů, kterých se fakturace spojená s EET týkala v první a ve druhé vlně (velkoobchodů, maloobchodů, stravovacích a ubytovacích služeb), a to jak v běžném, tak ve zjednodušeném či zvláštním režimu. Přerušení evidence nemusíte nikam hlásit a nikde se nemusíte odhlašovat.

Z hlavy můžete pustit také platnost certifikátu. Pokud vám již propadnul, nebo do konce roku 2022 propadne, nechte to být. Pohlídejte si však, aby byl před opětovným spuštěním EET platný. Řešit to můžete půl roku předtím, tedy od 1. července do 31. prosince 2022.

Totéž se týká žádosti o přidělení autentizačních údajů a podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Zažádat můžete již nyní, za podanou ji stát ale bude považovat až 1. července 2022. Pokud plánujete požádat o zvláštní režim, doporučujeme učinit tak až po 1. červenci 2022 a ohlídat si podmínky pro zvláštní režim (neplátce DPH, max. 2 zaměstnanci, výše evidovaných tržeb za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nepřesahuje 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesáhne 600 000 Kč).

Co i přesto můžete

Jak na EET ve Vyfakturuj.cz

Jestliže jste si naopak na EET zvykli, nikdo vám nebrání v jeho dalším používání. K vypnutí systému nedojde a zůstane funkční v dosavadním režimu – údaje odesílané přes pokladní zařízení (elektronickou pokladnu) bude systém zpracovávat standardním způsobem.

Co pořád ještě musíte

Některé povinnosti i přes pozastavení EET zůstávají. Jde o povinnost ochrany autentizačních údajů, ochrany certifikátu a ochrana bloků účtenek, které obdrželi plátci daně za účelem plnění povinnosti EET ve zvláštním režimu.

Co by se vám mohlo hodit

Daňový portál neslouží jen pro podnikatele a OSVČ, ale také pro veřejnost. Jakoukoli účtenku, kterou vám někdo vystavil (nebo vystaví) přes EET, si můžete na Daňovém portálu ověřit. To se pak zpětně hodí zase podnikatelům a OSVČ: Můžete si zde ověřit doklady, které přes EET vydáváte – pro jistotu, že u vás vše funguje tak, jak má.

Kontrolu EET dokladu provedete na stejné stránce, na níž jste dříve zažádali o autentizační údaje.


Co potřebujete vědět, až EET znovu přijde

Jak na EET ve Vyfakturuj.cz

Příprava je základ všeho. Proto na závěr připojujeme ještě stručné shrnutí toho nejproblematičtějšího v EET, co určitě potřebujete znát.

Povinnost EET bude mít od 1. ledna 2023 podnikatel či OSVČ kdykoli, kdy bude přijímat evidovanou tržbu. To jsou platby z podnikatelské činnosti, které jsou uskutečněné v hotovosti, směnkou, šekem apod.

Na platby realizované elektronicky – převodem z účtu na účet, platební kartou (i prostřednictvím terminálu či online platbou) nebo inkasem – se EET nevztahuje. Ty byly zaevidovány automaticky tím, že převod proběhl.

Pokud vystavujete fakturu, která obsahuje všechny náležitosti účtenky povinné dle zákona o evidenci tržeb, není třeba vystavovat ještě účtenku. Pokud ale chcete, můžete vystavit oba tyto doklady.

V případě částečné úhrady faktury, která obsahuje dvě sazby DPH, budou částky z datové zprávy zohledněny poměrově. Zákon však rozdělení nijak neupravuje, a tak si můžete také sami stanovit, která sazba se k příslušné částce vztahuje.

Údaje zasílané v kontrolním hlášení a údaje zasílané v rámci evidence tržeb z pohledu nejsou duplicitní. Z pohledu Finanční správy každý údaj slouží pro jiný účel a vzájemně se doplňují.

Další a detailnější informace o EET najdete na oficiálním portálu E-tržby


Jak to řeší Vyfakturuj.cz

Systém Vyfakturuj.cz je na systém EET připraven již od první vlny. Jejich propojení je snadné a rychlé, přímo v uživatelském účtu vás celým procesem provedeme krok za krokem.

Pro pokročilé umožňujeme také vytvářet své doklady přes API a následně je nechat zasílat do EET.

Vyzkoušet zdarma Vyfakturuj.cz

Přečtěte si i naše další články

Monika Šindelářová
Autor článku: Monika Šindelářová Pro vás připravuje články ve spolupráci s profesionálním účetním. Věnuje se zákaznické podpoře a důležité administrativě. Úsměv na tváři jí vykouzlí cestování s rodinou.