Paragon čili účtenka: kdy se vystavuje a jaké má náležitosti?

05. 02. 2024
Věděli jste, že pojem paragon znamená to samé jako účtenka nebo stvrzenka? Zjistěte, v čem se nejčastěji chybuje a na co si dát pozor. Naučíme vás, jak si paragon snadno a správně vystavíte s Vyfakturuj.cz.

Věděli jste, že pojem paragon znamená to samé jako účtenka nebo stvrzenka? Náležitosti tohoto dokladu se liší podle toho, zda jej vystavuje plátce, nebo neplátce DPH. Zjistěte, v čem se nejčastěji chybuje a na co si dát pozor. Naučíme vás, jak si paragon snadno a správně vystavíte s Vyfakturuj.cz.

Co je to vlastně paragon a kdo ho může vystavit?

Faktury či paragony vystavuje každý podnikatel. Díky nim vyúčtovává svoji práci nebo dodané zboží. Pro zákazníka většinou slouží jako podklady pro provedení platby.

Doklady se od sebe liší podle toho, zda jste, nebo nejste plátcem DPH.

 • Nejste plátcem DPH – pokud neplatíte daň z přidané hodnoty, nesmí být na vámi vystavených dokladech (fakturách, účtenkách/paragonech) slovní spojení: daňový doklad. Vystavujete pouze doklady o prodeji, například fakturu, paragon atd. Jedná se o účetní doklady.
 • Jste plátcem DPH – v případě, že odvádíte daň z přidané hodnoty, vystavujete daňové doklady, tedy: fakturu jako daňový doklad, paragon jako daňový doklad, zjednodušený daňový doklad atd.

Kdy se stáváte plátcem DPH?

 1. Ze zákona, když jste za posledních 12 měsíců překročili hranici obratu
  2 miliony korun
  .
 2. V případě, že se k dani z přidané hodnoty dobrovolně přihlásíte.

Dejte si proto pozor, jaké vzory paragonu používáte. Často dochází k zaměňování účetních neboli běžných a daňových dokladů, a to především při nákupu bločků v papírnictví nebo při stahování vzoru paragonu z internetu.

Kdy se vystavuje paragon a jaké jsou jeho náležitosti?

Paragon vystavujete v případě, že prodáváte službu nebo zboží, jejichž cena včetně DPH nepřesáhla hranici 10 000 Kč. Jestliže cena tuto hranici přesáhla, vystavuje se daňový doklad faktura.

Jak vyplnit paragon?

Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu neboli stvrzenky upravuje § 30a zákona o dani z přidané hodnoty. Co všechno musí zjednodušený daňový doklad (paragon) obsahovat?

 • Identifikace prodejce– název firmy včetně adresy sídla či místa podnikání, IČO, DIČ.
 • Datum– uvádíte, kdy jste paragon vystavili. Uváděné datum se skládá ze dne, měsíce a roku.
 • Popis zboží – uveďte, za jakou službu nebo zboží zákazník platí. Popis zboží by měl být maximálně podrobný. Uveďte množství, cenu za jednotku i celkovou cenu.
 • Cena – uveďte cenu celkem včetně DPH.
 • Sazba DPH – napište, kolik činí sazba DPH.
 • Evidenční číslo dokladu – jedná se o číslo dokladu.

Vzor vyplnění paragonu:

priklad-vyplneni-paragonu

Jak vyplnit daňový doklad neboli fakturu?

Pokud prodáváte zboží či službu v hodnotě, která převyšuje hodnotu 10 000 Kč, vystavujete klasickou fakturu. Náležitosti faktury upravuje § 29 zákona o dani z přidané hodnoty. Na fakturu musíte uvést:

 • Jméno, příjmení a adresu dodavatele i odběratele.
 • Typ dokladu a jeho evidenční číslo.
 • Informaci o tom, zda jste, nebo nejste plátcem DPH.
 • IČO, v případě platby daně z přidané hodnoty také DIČ.
 • V jakém obchodním nebo živnostenském rejstříku jste zapsaní.
 • Popis zboží nebo služby.
 • Cenu a množství.

Údaje, které vyplňujete na účtence, se od klasické faktury liší v tom, že nezahrnují informace o kupujícím.

V jakém případě nemůžete vystavit paragon?

Existuje několik případů, kdy zjednodušený daňový doklad, tedy paragon, nemůžete vystavit. A nejedná se přitom pouze o situaci, kdy fakturujete zboží za cenu, která přesahuje 10 000 Kč. V jakých dalších případech se paragon nevystavuje?

 • Zboží, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, které dodáváte do jiného členského státu.
 • Provádíte plnění, u kterého daň přiznává osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje.
 • Prodáváte zboží spadající do spotřební daně z tabákových výrobků za jiné než pevné ceny určené pro konečného spotřebitele.
 • Posíláte zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku (například: e-shop při zasílání zboží nemůže vystavit pouze paragon).

Jak vystavíte elektronické účtenky a paragony online v systému Vyfakturuj.cz?

Také vám čas od času hlavou probleskne: „Čert aby se v těch dokladech vyznal!“? S Vyfakturuj.cz není fakturování peklo. Jakmile vytvoříte doklad, systém vám automaticky vytvoří i účtenku se všemi náležitostmi podle toho, jestli jste, nebo nejste plátce DPH. Účtenku si můžete zobrazit a následně vytisknout. Tento článek vám prozradí, kde u nás účtenku najdete. Jak na tisk paragonu online? Stačí stisknout tlačítko s ikonou tiskárny. Fotonávod najdete zde.

Už nemusíte fakturování proklínat. Stačí fakturovat v systému, který vše důležité pohlídá za vás. Vyfakturuj.cz.

Vyzkoušet zdarma

Přečtěte si i naše další články

Jana Uvízlová
Autor článku: Jana Uvízlová Jana pro vás píše články, které vás provedou nejen džunglí podnikání. Když potřebuje vypnout, vyráží na túry po hřebenovkách. Miluje jídlo a ze všeho nejvíc sushi.