Rozdíly mezi DPP a DPČ a změny v roce 2024

01. 07. 2024
 Jaké jsou hlavní rozdíly mezi DPP a DPČ a jaké změny v oblasti pracovních dohod v roce 2024 přinesla novela zákoníku práce?

Podle údajů z konce roku 2023 u nás aktuálně na dohodu o provedení práce (DPP) pracuje 1 259 678 lidí a na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) 242 967 lidí, celkově se tedy jedná o více než 1 500 000 „dohodářů“. Plánujete na dohodu pracovat i vy? Představíme vám základní rozdíly mezi oběma dohodami a nevynecháme ani změny, které platí od roku 2024. Jedná se například o změny v odvodech na daních i změny spojené s dovolenou, náhradou mzdy a zdravotním a sociálním pojištění.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce známá pod zkratkou DPP je spojená s maximálně 300 odpracovanými hodinami za rok u jednoho zaměstnavatele. Zpravidla se uzavírá při jednorázové činnosti. Přesná pravidla DPP definuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Vzhledem k nedávno schválené novele zákoníku práce platí od roku 2024 řada změn. Jedná se například o tyto:

 • Registrace na ČSSZ: Dohody o provedení práce se musí nově registrovat na České správě sociálního zabezpečení, kam je musí hlásit zaměstnavatel, a to do 8 dnů od nástupu nebo odchodu zaměstnance.
 • Možnost přechodu na hlavní pracovní poměr: Zaměstnanec může zaměstnavatele po 180 dnech za stanovených podmínek písemně požádat o přechod na pracovní poměr.
 • Home office: Nově je možné práci na dálku vykonávat pouze na základě písemné dohody.

DPP a odvody na dani z příjmu

U DPP se vždy platí daň z příjmů ve výši 15 %. Jedná se buďto o srážkovou daň, nebo zálohovou daň.

 • Srážková daň: Do limitu 10 000 Kč bude člověku pracujícímu na dohodu, který nepodepsal prohlášení poplatníka daně z příjmu, stržena 15% srážková daň. Tuto daň rovnou odečte zaměstnavatel a není ji třeba vykazovat v daňovém přiznání. Srážkové dani se od 1. 1. 2024 vyhnout ti „dohodáři“, pro které je dohoda o provedení práce jediným příjmem (studenti apod.).
 • Zálohová daň: Při překročení limitu 10 000 Kč se strhává 15% zálohová daň. V případě podepsaného prohlášení poplatníka se uplatňuje daňová sleva na poplatníka, která je pro rok 2024 stanovena na 2 570 Kč měsíčně.

DPP a zdravotní a sociální pojištění

Od 1. července 2024 začíná platit limit, po jehož překročení musí zaměstnanec i zaměstnavatel odvést odvody na sociální a zdravotní pojištění. O jaký limit se jedná? Příjem u jednoho zaměstnance nesmí překročit 25 % průměrné mzdy, která je pro rok 2024 43 967 Kč, z čehož vyplývá částka 10 500 Kč. Odvody jsou při překročení tohoto limitu následující:

 • Sociální pojištění – zaměstnavatel uhradí 24,8 % ze mzdy a dohodář dalších 6,5 % a nově také 0,6 % za nemocenské pojištění (celkem 7,1 %)
 • Zdravotní pojištění– zaměstnavatel uhradí 9 % ze mzdy, dohodář dalších 4,5 %

V případě práce u více zaměstnavatelů je nutné odvést zdravotní a sociální pojištění při překročení 40 % průměrné mzdy (17 500 Kč.).

DPP

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Na dohodu o pracovní činnosti je možné pracovat maximálně 20 hodin týdně. Využívá se zpravidla v případě, že zaměstnavatel hledá někoho na pravidelnou menší práci (administrativní pomoc apod.). Od října 2023 je na základě novely zákoníku práce vyžadované, aby byly všechny DPP a DPČ uzavřeny písemně.

DPČ a odvody na dani z příjmu

Stejně jako u DPP je i u DPČ sazba daně 15 %. V případě měsíční mzdy do 3 999 Kč není nutné učinit přihlášení k dani, odvody budou vyřešeny srážkovou daní. Od měsíčního příjmu nad 4 000 Kč se platí zálohy na dani.

DPČ a zdravotní a sociální pojištění

Pokud měsíční odměna u DPČ nepřesáhne 4 000 Kč, nemusí se z ní odvádět zdravotní a sociální pojištění. Tento limit se počítá u každého zaměstnavatele zvlášť.

Pokud neplatíte zdravotní pojištění jinde a zároveň nespadáte mezi "státní" pojištěnce, jako jsou důchodci nebo třeba studenti, pak je vaší povinností hradit zdravotní pojištění jako Osoba bez zdanitelných příjmů. To znamená, že vaše odvody budou činit 13,5 % z minimální mzdy platné pro daný rok.

Při výdělku nad 4 000 Kč odvádí sociální a zdravotní pojištění jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec, a to v následující výši:

 • Sociální pojištění – zaměstnavatel odvádí 24,8 % z hrubé mzdy a zaměstnanec dalších 7,1 % (6,5 % sociální pojištění + 0,6 % nemocenské pojištění)
 • Zdravotní pojištění – zaměstnavatel hradí 9 % a zaměstnanec dalších 4,5 %
dpč

Dovolená a náhrady u DPP a DPČ

Ještě v roce 2023 lidé pracující na dohody neměli nárok na dovolenou, nově však mají i oni od 1. ledna 2024 na dovolenou nárok. Aby však na dovolenou dosáhli, musí splnit dvě podmínky:

 • „dohodář“ musí odpracovat nejméně 80 hodin měsíčně (čtyřnásobek fiktivní týdenní pracovní doby, která je u „dohodářů“ stanovená na 20 hodin)
 • dohoda musí trvat alespoň 28 po sobě jdoucích kalendářních dnů, tedy minimálně 4 týdny

V případě, že dojde k ukončení dohody nebo nevyčerpání dovolené, má zaměstnavatel povinnost člověku pracujícímu na dohodu dovolenou proplatit. Od října 2023 také platí, že má zaměstnavatel povinnost vytvořit písemný rozvrh pracovní doby a dodat ho zaměstnanci nejpozději 3 dny před začátkem práce. Významnou změnou je i to, že mají od roku 2024 „dohodáři“ nárok i na příplatky za práci (za noční práci, za práci ve svátek, za práci ve ztíženém pracovním prostředí, za práci o víkendech).

Ukončení pracovních dohod

Jak u DPP, tak i u DPČ může být v pracovní smlouvě uvedena doba, po kterou dohoda platí. Po uplynutí této doby automaticky dochází k rozvázání pracovního poměru. Od roku 2024 platí nová pravidla, podle kterých je možné dohody ukončit následovně:

 • Oboustranná dohoda: Pracovní poměr je možné ukončit okamžitě v případě, že se na tom dohodnou obě strany. V dohodě si stanoví datum ukončení spolupráce.
 • Výpověď: Dohodu je možné ukončit i výpovědí, přičemž výpovědní lhůta činí 15 dnů a začíná dnem, kdy byla výpověď podána.
 • Okamžité zrušení: V předem stanovených případech je možné ukončit dohodu okamžitě. Může se jednat o situaci, kdy zaměstnanec ani po 15 dnech od splatnosti nedostal mzdu nebo zaměstnavatel ukončil spolupráci z důvodu hrubého porušení pracovní povinnosti apod.

V souvislosti s výpovědí u dohod myslete na to, že dohody musí být vždy ukončeny písemně.

Jak ve zkratce přiblížit DPP a DPČ?

Dohoda o provedení práce, která je omezená maximálně 300 hodinami za rok, je vhodná zejména na nárazové a sezónní práce. Dohoda o pracovní činnosti, na kterou je možné pracovat nejvýše 20 hodin týdně, se hodí především na pravidelnou menší pomoc.

Přečtěte si i naše další články

Dominika Kostrhonová
Autor článku: Dominika Kostrhonová Krok za krokem se rozkoukává na pozici markeťačky, stará se o naše blogy a svět onlinu. Volný čas ráda tráví v přírodě se svým psem Marleym, na tenisovém kurtu nebo někde na cestách. Letenky uloví dřív, než přistanou na webu.