Co všechno se vyplatí vědět o paušálních výdajích pro OSVČ?

19. 05. 2024
Zjednodušte své účetnictví a uplatněte výdajový paušál. Přečtěte si, jaké typy paušálních výdajů existují a jak s nimi pracovat.

Jste OSVČ a přemýšlíte, jakým způsobem lze danit vaše příjmy? Existuje několik možností. Paušálními výdaji, paušální daní nebo uplatněním skutečných výdajů - tedy tak, že povedete účetnictví nebo daňovou evidenci dle odpovídajících zákonů.

Potřeby každého podnikatele jsou velmi specifické a každému může vyhovovat jiná cesta. Pojďme se dnes podrobněji podívat paušální výdaje, které mohou usnadnit život například těm z vás, kteří pronajímají nějakou nemovitost, ale také zemědělcům, lékařům, advokátům, účetním nebo markeťákům.

Paušální výdaje

Co tedy vlastně věta: “Výdaje řeším paušálem,” znamená?

Paušální výdaje jsou výdaje stanovené jako procento z příjmů, které může být v různé výši. Jejich prostřednictvím pak můžete v souladu se zákonem jako osoba samostatně výdělečně činná snížit své daňové závazky.

Velmi jednoduše lze paušální výdaje chápat jako takové fiktivní výdaje, které můžete legálně uplatnit.

Co z toho plyne?

Pro osoby samostatně výdělečně činné využití paušálních výdajů znamená možnost snížení základu daně, a to o 30 až 80 % dle toho, jakou činnost vykonáváte.

Toto snížení daňové zátěže lze využít i v případě, když v daném období žádné skutečné výdaje nevykážete. Ze 30 až 80 % vašich příjmů tak nebudete muset odvádět daně, což například u klasického zaměstnaneckého poměru není možné.

4 typy paušálních výdajů

Jak už bylo uvedeno výše, paušální výdaje se pohybují mezi 30 % a 80 % a jsou rozděleny do čtyř kategorií, které úzce souvisí s činností, kterou vykonáváte.

  • 1. 30% výdajový paušál lze uplatnit do částky 600 000 Kč za rok a využívá se u příjmů z pronájmu a nájmu nemovitostí i věcí movitých.
  • 2. 40% výdajový paušál je uplatnitelný do 800 000 Kč/rok a váže se ke svobodným povoláním, tedy příjmům ze závislé činnosti, pro které není třeba živnostenské oprávnění. Patří sem například lékaři, advokáti, notáři, architekti, ale také příjmy z autorských práv.
  • 3. 60% výdajový paušál, uplatnitelný do maximální částky 1 200 000 Kč ročně. Tento výdajový paušál uplatňuje většina živnostníků, jelikož do něj spadají volné, vázané i koncesovano živnosti (účetní, maséři, geologové, finanční poradci a všichni s živnostenským oprávněním, jejichž činnost nenajdete v příloze č. 1 živnostenského zákona).
  • 4. 80% výdajový paušál je limitován částkou 1 600 000 Kč ročně a vztahuje se na zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství nebo řemeslné živnosti (rybáři, řemeslníci a další povolání, které najdete v příloze č. 1 živnostenského zákona).

Paušální výdaje

Praktický příklad použití paušálních výdajů

Pojďme se teď na použití výdajových paušálů podívat prakticky. Paní Horáková se rozhodla, že bude pro své podnikání využívat zdanění pomocí paušálních výdajů. Jelikož je masérka, týká se jí paušální výdaj ve výši 60 %.

Příjmy paní Horákové činí 400 000 Kč. Paušální výdaje z nich činí 240 000 Kč. Základem daně je pak rozdíl mezi jejími příjmy a paušálními výdaji, tedy 400 000 - 240 000 = 160 000.

Základ daně je tedy 160 000 Kč a z této sumy, po odečtení slevy na dani, vypočte daň z příjmů. Je na pohled zřejmé, že se na rozdíl od zdanění skutečnými výdaji, jedná o výhodnější variantu.

I paušální výdaje mají své limity

Ještě jednou si přehledně rozepíšeme, do jaké výše lze paušální výdaje uplatnit. Přesné vyčíslení uvádí zákon č. 586/1992 Sb. v § 7 odstavci 7.


limity paušálních výdajů

Prostřednictvím paušálních výdajů lze odečítat náklady až do jejich stanoveného stropu.

Pokud strop překročíte, je možné i nadále paušální výdaje použít, nicméně pouze do maximální výše určené zákonem.

Pokud byste chtěli využít výdajový paušál 60 % při příjmu 2 100 000 Kč, můžete si odečíst jako výdaj maximálně 1 200 000 Kč, nikoliv vypočtených 1 260 000 Kč. Základ daně tak pak bude 900 000 Kč.

Díky paušálním výdajům si můžete vytvořit jasnou představu o tom, kolik si můžete odečíst. Pokud pak vaše skutečné výdaje nedosahují procentuálního limitu, můžete ušetřit na daních.

Kdy se paušální výdaje vyplatí a kdy ne?

Jednoduše řečeno, danit pomocí paušálních výdajů se vyplatí v okamžiku, kdy vaše skutečné výdaje nedosahují těch paušálních.

Pokud by však vaše skutečné výdaje stanovený limit přesáhly, můžete nakonec na daních přeplatit. V takovém případě se paušální výdaje nevyplatí a zbytečně ztratíte možnost odečíst skutečné náklady.

Jaké jsou výhody výdajových paušálů?

Už se vám z toho zamotala hlava? Není divu, není to vůbec jednoduchá věc. V následujících řádcích si shrneme, v čem jsou pro OSVČ výdajové paušály výhodné.

  • Můžete ušetřit na daních. A to zejména v případě, kdy vaše skutečné výdaje nedosahují stanoveného procentuálního limitu. Tím, že uplatníte i “fiktivní” výdaje, snížíte daňovou povinnost.
  • Ušetříte na účetnictví. Jeho vedení je totiž díky paušálním výdajům jednodušší, protože nemusíte sledovat a dokládat každý jednotlivý náklad.
  • Vedete pouze evidenci příjmů a pohledávek, které vznikají v souvislosti s vaší podnikatelskou činností.
  • Díky stanoveným limitům přesně víte, kolik odečtete. Což pomáhá snížit daňovou nejistotu a usnadňuje plánování financí.

Stále si nejste jistí, který postup je pro vás nejvýhodnější? Pak nezbývá nic jiného než vzít papír a tužku a začít počítat. Záleží totiž pouze na vás, jak si spočítáte, co je pro vás to pravé ořechové.

Přečtěte si i naše další články

Petra Zajíc Czabeová
Autor článku: Petra Zajíc Czabeová Petra je pisálek se vším všudy. Pokud zrovna neskládá slova na papír, pečuje o uživatele našich aplikací. Volné chvíle věnuje své francouzské buldočce Olivii, zásobuje byt kytkami a peče nejen koláče.