Založení živnosti krok za krokem

03. 02. 2023
Chystáte se podnikat? Zjistěte, jak si vyřídit živnostenské oprávnění, jak si vybrat živnost a k jakým poplatkům se přihlásit.

Máte v hlavě skvělý plán, který by vás mohl živit? V tom případě si budete zjišťovat vše o založení živnosti. Bude vaše podnikání jako hlavní, nebo vedlejší činnost? A do jaké živnosti bude vaše podnikání spadat? Co všechno potřebujete k získání živnostenského oprávnění? Vše potřebné vám prozradí následující řádky.

Jaké jsou druhy živností - pro co se rozhodnout

Rozhodli jste se, že se budete živit jako konzultant v online marketingu, jako elektrikář, lektor cizích jazyků atd. V čem konkrétně chcete podnikat tedy víte. Ale do jaké živnosti vaše „povolání“ spadá? Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. rozlišuje celkem 4 druhy živností, které dělí do dvou kategorií. Podle druhu živnosti budete vědět, co všechno budete pro podnikání potřebovat a splňovat.

1. Živnosti ohlašovací

Patří sem většina živností. Stačí se jen přihlásit na živnostenském úřadě a zaplatit správní poplatek. Podnikání se můžete začít okamžitě věnovat.

Živnosti ohlašovací se dělí na:

 • živnost řemeslnou,
 • živnost vázanou,
 • živnost volnou.

2. Živnosti koncesované

Získání oprávnění pro podnikání v koncesované živnosti je nejsložitější. Můžete se jí začít věnovat až ve chvíli, kdy získáte koncesi, zjednodušeně řečeno povolení pro vykonávání činnosti. Koncesi vydává stát nebo příslušná obec. Úřady tímto způsobem regulují počet osob, které se na určitém území věnují konkrétní činnosti.

Podnikání jako hlavní, nebo vedlejší činnost

Při zakládání živnosti se budete rozhodovat, jestli bude podnikání činnost hlavní, nebo vedlejší. V případě hlavní činnosti nebudete chodit do práce, ale bude vás živit jen podnikání.

Podnikání jako vedlejší činnost znamená, že kromě podnikání chodíte například ještě do práce. O vedlejší činnost se jedná i v případě, když jste:

 • student,
 • důchodce,
 • na mateřské nebo rodičovské dovolené.
maminka na mateřšké s dítětem pracuje

Co je to živnost?

Co je to vlastně živnost? Podle zákona o živnostenském podnikání je živnost soustavná činnost, kterou provozujete samostatně pod vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek, které stanovuje zmiňovaný zákon. Co je potřeba k založení živnosti?

Nezapomeňte na podnikatelský plán!

Ještě než budete držet živnostenský list v ruce, nezapomeňte si přesně stanovit, jaký je váš celkový podnikatelský záměr. Tedy čeho chcete během svého podnikání dosáhnout, jakým způsobem a jaké prostředky k tomu využijete. Je skvělé mít tyto myšlenky předem přichystané a sepsané, abyste se na své podnikatelské cestě neztratili.

S připraveným podnikatelským plánem budete vždy přesně vědět, kde se nacházíte, co vás ještě čeká, kdo jsou vaši zákazníci a jakou máte konkurenci. Pro jeho tvorbu můžete zvolit papír a tužku, nebo využít předpřipravené formáty, které jsou jednoduše k nalezení na internetu. Stanovte si základní body, které se vaší podnikatelské cesty týkají tak, aby když se k nim kdykoliv vrátíte, přesně budete vědět, na čem jste a zda-li postupujete zdárně k cíli.

A co by měl kompletní business plán, mimo jiné, obsahovat?

 • Titulní stranu - Reprezentuje vás či vaši firmu a uvádí celý dokument. Dejte si na ní záležet a přidejte také logo, pokud nějaké máte.
 • Obsah - Zjednodušíte listování plánem sobě, případně i dalším lidem.
 • Základní informace o společnosti - Představte sebe, případně další osoby, které se s vámi na podnikání budou podílet. Podrobně a důkladně, nic si nepřibarvujte.
 • Podnikatelská příležitost - Jakou mezeru na trhu chcete svou činností či produktem zalepit?
 • Popis produktu/služby - Co nabízíte, čím je to výjimečné? Proč by lidé měli mít o vaši službu zájem? V čem jste lepší než ostatní?
 • Kdo jsou vaši zákazníci? - Jaká je vaše cílová skupina a jak ji oslovíte? Jaké má potřeby? Už nějaké zákazníky máte?
 • Kdo je vaše konkurence? - Jak velkou konkurenci máte? Znáte ji? Proč jste lepší než oni?
 • Marketingový plán a strategie - Cesta k dosažení vašich cílů a způsoby, kterými jich dosáhnete. Buďte konkrétní, jděte do detailu.
 • Finanční plán - Ukažte, že máte vše dobře spočítané.

Jaké jsou podmínky pro registraci živnosti?

Už víte, jaký druh živnosti budete vykonávat a máte připraveny veškeré podklady pro její vykonávání. Nyní nastal čas, abyste si obstarali živnostenský list neboli živnostenské oprávnění, na základě kterého vám bude přiděleno IČO - identifikační číslo osoby. Žádost o živnostenský list můžete podat na kterémkoliv živnostenském úřadě. Není potřeba chodit tam, kde máte trvalé bydliště.

Abyste získali živnostenský list, musíte splnit obecné podmínky pro založení živnosti, které jsou stejné pro všechny druhy. Jde o:

 • dosažení plnoletosti,
 • trestní bezúhonnost, kterou si úřad dohledá v rejstříku trestů sám,
 • zaplacení poplatku za živnostenský list 1 000 Kč (přidávání oborů ve volné živnosti je zdarma, ale přihlášení k dalšímu druhu živnosti stojí 500 Kč).

Na živnostenském úřadě doporučujeme vyplnit Jednotný registrační formulář, do kterého uvedete své osobní údaje, vybrané obory živností a adresu sídla. Obvykle je adresa sídla shodná s adresou, na které bydlíte. Můžete si však zvolit i jinou adresu, ale při registraci musíte doložit, že s umístěním souhlasí majitel nemovitosti.

Díky Jednotnému registračnímu formuláři se zároveň přihlásíte na svoji zdravotní pojišťovnu, na finanční úřad a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ušetříte si tak čas, protože nebudete muset zmiňované instituce navštěvovat osobně zvlášť.

V případě, že Jednotný registrační formulář nevyplníte, budete muset registraci jako OSVČ do 8 dnů ode dne, kdy jste začali podnikat, nahlásit na příslušné zdravotní pojišťovně a ČSSZ. Do 15 dnů pak na příslušném finančním úřadě.

Jak dlouho trvá založení živnosti? Pro jistotu si vyhraďte alespoň týden. Hrubý časový odhad vypadá následovně:

 • 5–30 min – vyplnění Jednotného registračního formuláře.
 • 30–120 min – uhrazení správního poplatku. Uhradit jej můžete osobně na živnostenském úřadě nebo Czech POINTu (navíc si připlatíte 50 Kč), poštovní poukázkou, bankovním převodem.
 • 5 min – připravení potřebných dokladů (občanský průkaz, v případě jiné adresy sídla doklad, že nemovitost vlastníte, nebo nájemní smlouvu, pokud jste již zaplatili správní poplatek, mějte při ruce doklad o zaplacení).
 • 5 min – vyhledání nejbližšího živnostenského úřadu.
 • 5 min–1 den – podání ohlášení, které můžete provést online (v případě, že máte elektronický podpis), poštou nebo osobně.
 • 1–10 dní– úřad má 5 dní na zápis do živnostenského rejstříku, poté vám vydá výpis z živnostenského rejstříku. V případě podnikání ve volné ohlašovací živnosti můžete začít podnikat ihned po registraci na živnostenském úřadu.

Založení živnosti online

Založení živnostenského listu můžete provést i online nebo na dálku. Můžete vyplnit online registrační formulář na Portálu živnostenského podnikání, do kterého se přihlásíte pomocí Identity občana. Vyplněný formulář s elektronickým podpisem odešlete přes datovou schránku.

Další možností je stažení registračního formuláře v pdf na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Formulář vyplníte a zašlete poštou na živnostenský úřad.

I v těchto případech bude cena živnostenského listu 1 000 Kč a k tomu poplatek za poštovní poukázku nebo bankovní převod. Do 5 dnů od doručení ohlášení vás úřad zapíše do živnostenského rejstříku.

Nevýhodou založení živnosti „na dálku“ je to, že vám s vyplněním nikdo nepomůže. Vše musíte udělat sami a správně.

Ohlášení na dalších úřadech

Jakmile se stanete osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), je potřeba tuto změnu nahlásit na příslušném finančním úřadě, České správě sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovně. V případě, že vyplníte Jednotný registrační formulář, na tyto úřady osobně chodit nemusíte.

Přihlášení na úřady je důležité kvůli každoročnímu podávání přehledů. Kromě podání daňového přiznání k dani z příjmu, které se například v roce 2024 odevzdává na finančním úřadě do 2. dubna, budete podávat také přehledy příjmů na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. Ty se podávají do jednoho měsíce od termínu daňového přiznání, tedy do 2. května. Díky přehledům se vám vypočítají nové zálohy, které budete po celý následující rok platit.

Přehledy můžete na příslušné úřady doručit osobně, nebo elektronicky. V případě elektronického podání se dokumenty k dani z příjmu odevzdávají do 2. května a přehledy na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ do 2. června.

Pokud se chcete vyhnout papírování a přehledy si zjednodušit, přihlaste se k paušální dani. Každý měsíc platíte pouze jednu částku, která zahrnuje:

 • daň z příjmu,
 • sociální a zdravotní pojištění.

Díky paušální dani nemusíte podávat daňové přiznání. Nemůžete se však přihlásit ke slevám na dani ani uplatňovat výdajové paušály. Paušální daň se vyplatí živnostníkům, kteří si ročně vydělají v rozmezí od 600 000 Kč do 2 000 000 Kč a uplatňují jen minimum slev na dani.

Založení živnosti a sídlo podnikání

Při založení živnosti jako fyzická osoba (to znamená, že nemáte firmu, například s. r. o.) uvádíte do Jednotného registračního formuláře místo podnikání nebo také provozovny. Obvykle se jedná o adresu trvalého pobytu a kontaktní adresu. Provozovna není povinná, každý živnostník musí posoudit, zda provozovnu potřebuje. Uvádějte adresu, kde jste většinu času své činnosti k zastižení.

Pokud jste právnická osoba (máte například s. r. o.), musíte mít ze zákona sídlo firmy neboli sídlo podnikání.Tato adresa bude dohledatelná ve veřejných rejstřících a také na vašem živnostenském listu. Každá právnická osoba má jen jedno sídlo firmy.

Právnická osoba si může založit také virtuální sídlo firmy, které se zapisuje do obchodního rejstříku. Adresa vaší firmy tedy může být na lukrativní adrese, což zvyšuje vaši image v očích klientů. Poplatky za virtuální sídlo firmy jsou nízké a obvykle si zde můžete krátkodobě pronajmout zasedací místnost nebo kancelář pro styk s klienty.

Založení živnosti pro studenty a cizince

Podnikání se mohou věnovat i cizinci žijící v Česku nebo studenti. Jaké podmínky pro ně platí?

Založení živnosti v ČR pro cizince

Cizinci mohou v ČR podnikat jako fyzické osoby na základě živnostenského listu, nebo jako právnické osoby, tedy založí si společnost s ručením omezeným, s. r. o.

Co potřebuji k založení živnosti, když jsem cizinec? Stejně jako každý jiný žadatel musí být i cizinec plnoletý, bezúhonný, v případě jiné než volné živnosti splňovat odbornou způsobilost a pokud pochází ze státu mimo Evropský hospodářský prostor, musí doložit doklad o legálním pobytu v ČR.

Na živnostenském úřadě musí předložit:

 • pas,
 • výpis trestního rejstříku z rodné země, který není starší než 90 dní, je přeložený do češtiny a úředně potvrzený,
 • pokud je potřeba, doklad o pobytu,
 • u jiné než volné živnosti doklad o odborné způsobilosti,
 • doklad o úhradě správního poplatku 1 000 Kč.

Je potřeba počítat s tím, že při podnikání s živnostenským oprávněním podnikatel ručí veškerým svým majetkem. Cizinec si může v ČR založit také s. r. o., což je pro něj lepší v tom, že neručí vlastním majetkem, ale pouze majetkem firmy.

Založení živnosti pro studenty

Pokud si založíte živnost jako student, budete se věnovat vedlejší výdělečné činnosti. Je potřeba, abyste splňovali věk 18–26 let a studovali prezenčně, v případě VŠ je možné i kombinované studium, pokud jej doložíte potvrzením o studiu. Pro založení živnosti musíte být plnoletí, bez záznamu v trestním rejstříku a musíte zaplatit poplatek 1 000 Kč.

V prvním roce neplatíte zálohy na sociální ani zdravotní pojištění. Po odevzdání přehledů a daňového přiznání, které je pro vás povinné, zaplatíte daň, případně doplatky na zdravotním a sociálním podle výše příjmu. Na základě výše příjmu se pro následující rok stanoví výše záloh.

Jako OSVČ můžete čerpat v rámci daně z příjmu slevu na studenta a vaši rodiče mohou uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Sleva na studenta lze uplatnit pouze v daňovém přiznání za rok 2023. Od 1.1.2024 je sleva na studenta zrušena.

podnikající student

Další kroky po založení živnosti

Založením živnosti začíná ta opravdová podnikatelská jízda!

Jak propagovat svou živnost a získat více zákazníků?

Dobře nastaveným podnikatelským plánem už víte, kdo jsou vaši zákazníci. Určit si totiž správně cílovou skupinu, kterou svou činností chcete oslovovat, je základem úspěchu.

Když nabídnete své zboží či služby někomu, kdo o ně neprojeví ani zlomek zájmu, moc úspěšní nebudete. To samé platí pro reklamu. Pokud otisknete inzerci v denním tisku, ale vaše cílovka jsou náctiletí a mladí dospělí, zřejmě příliš nepochodíte.

Zamyslete se tedy nad tím, koho chcete oslovit a jakým způsobem. Mapujte chování vašich cílových zákazníků, nebojte se udělat vlastní průzkum. Zjistěte, co rádi používají, kde nejčastěji hledají informace a jakým způsobem. Na tom pak můžete začít stavět kvalitní propagaci, která nemine cíl.

Jak řídit své podnikání díky finančnímu plánování

Jak už bylo zmíněno, živnostníkem se člověk stává, protože chce dosáhnout nějakého zisku. Proto je třeba si umět všechno dobře spočítat a být připraven na veškeré možné situace, tedy i na chvíle, kdy budete mít hluboko do kapsy.

Finanční plán mějte připravený už na začátku, ideálně může tvořit část plánu podnikatelského. Postačí vám tabulka v excelu, na internetu však určitě najdete i speciální prográmky, které vám s ním pomohou.

Plánujte na nejbližší období (krátkodobý plán, zpravidla tvořený na jeden kalendářní rok), ale i na několik let dopředu (dlouhodobý plán, ideálně se tvoří tří až pětileté plány).

Myslete také na to, že kdykoliv může přijít jakákoliv situace, vyšší moc, kterou vy ovlivnit nedokážete, ale ona může velmi ovlivnit vás, a to i negativně. Dostatečná finanční rezerva, která zvládne pokrýt toto období, by měla být nezbytnou součástí vašeho finančního plánování.

Pozastavení nebo zrušení živnosti

Pokud se rozhodnete s podnikáním skončit, můžete svoji živnost pozastavit nebo zcela zrušit:

 • Pozastavení živnosti – pokud uvažujete, že se v budoucnu k podnikání vrátíte, živnost pouze pozastavte. Na živnostenském úřadě stačí vyplnit změnový list. Tuto změnu do 8 dnů nahlaste na zdravotní pojišťovně a ČSSZ. Do 15 dnů na finančním úřadě. Dobu pozastavení živnosti si určujete sami. Jedná se o dobu určitou. Při obnovení živnosti nebudete muset platit správní poplatek 1 000 Kč.
 • Zrušení živnosti – zrušení oznámíte veškerým úřadům vyplněním změnového listu. Živnostenský úřad má na zrušení 30 dní, během kterých jste stále OSVČ, takže platíte zálohy a vedete účetnictví či daňovou evidenci. Pokud ke zrušení nevyužijete změnového listu, musíte změnu ohlásit na všech potřebných úřadech.

Je lepší si založit firmu, nebo živnostenský list?

V ČR můžete podnikat jako fyzická, nebo právnická osoba. Fyzická znamená, že jste OSVČ s živnostenským listem. Právnickou osobou se stanete, jakmile založíte firmu, například společnost s ručením omezeným. Nepodnikáte tedy „na sebe“, ale na firmu.

Výhody a nevýhody u živnosti:

➕ jednoduché a rychlé založení

➕ finanční výdaje jen 1 000 Kč


➖ ručíte celým svým majetkem

➖ živnost nemůžete prodat

➖ omezené možnosti daňové optimalizace

Výhody a nevýhody u firmy:

ručíte pouze do výše vkladu, který může být třeba jen 1 Kč

➕ společnost můžete prodat

➕ více možností pro daňové optimalizace


➖ založení zabere několik týdnů

➖ musíte navštívit více úřadů

➖ zřízení vyjde na 6–10 tisíc korun

Kdy se rozhodnout pro s. r. o.?

 • Podnikání je rizikové,
 • chcete najmout zaměstnance,
 • nechcete vystupovat pod svým jménem.

Kdy se rozhodnout pro živnost?

 • Chcete pracovat samostatně jako profesionál,
 • své podnikání chcete zahájit rychle a levně.

Přečtěte si i naše další články

Jana Uvízlová
Autor článku: Jana Uvízlová Jana pro vás píše články, které vás provedou nejen džunglí podnikání. Když potřebuje vypnout, vyráží na túry po hřebenovkách. Miluje jídlo a ze všeho nejvíc sushi.