Založení živnosti krok za krokem

03. 02. 2023
Založení živnosti krok za krokem

Máte v hlavě skvělý plán, který by vás mohl živit? V tom případě si budete zjišťovat vše o založení živnosti. Bude vaše podnikání jako hlavní, nebo vedlejší činnost? A do jaké živnosti bude vaše podnikání spadat? Co všechno potřebujete k získání živnostenského oprávnění? Vše potřebné vám prozradí následující řádky.

Pro jaký druh živnosti se rozhodnout?

Rozhodli jste se, že se budete živit jako konzultant v online marketingu, jako elektrikář, lektor cizích jazyků atd. V čem konkrétně chcete podnikat tedy víte. Ale do jaké živnosti vaše „povolání“ spadá? Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. rozlišuje celkem 4 druhy živností, které dělí do dvou kategorií. Podle druhu živnosti budete vědět, co všechno budete pro podnikání potřebovat a splňovat.

1. Živnosti ohlašovací

Patří sem většina živností. Stačí se jen přihlásit na živnostenském úřadě a zaplatit správní poplatek. Podnikání se můžete začít okamžitě věnovat.

Živnosti ohlašovací se dělí na:

 • živnost řemeslnou,
 • živnost vázanou,
 • živnost volnou.

2. Živnosti koncesované

Získání oprávnění pro podnikání v koncesované živnosti je nejsložitější. Můžete se jí začít věnovat až ve chvíli, kdy získáte koncesi, zjednodušeně řečeno povolení pro vykonávání činnosti. Koncesi vydává stát nebo příslušná obec. Úřady tímto způsobem regulují počet osob, které se na určitém území věnují konkrétní činnosti.

Podnikání jako hlavní, nebo vedlejší činnost

Při zakládání živnosti se budete rozhodovat, jestli bude podnikání činnost hlavní, nebo vedlejší. V případě hlavní činnosti nebudete chodit do práce, ale bude vás živit jen podnikání.

Podnikání jako vedlejší činnost znamená, že kromě podnikání chodíte například ještě do práce. O vedlejší činnost se jedná i v případě, když jste:

 • student,
 • důchodce,
 • na mateřské nebo rodičovské dovolené.
maminka na mateřšké s dítětem pracuje

Jak získat IČO aneb jak získat živnostenský list

Co je to vlastně živnost? Podle zákona o živnostenském podnikání je živnost soustavná činnost, kterou provozujete samostatně pod vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek, které stanovuje zmiňovaný zákon. Co je potřeba k založení živnosti?

Navštivte jakýkoliv živnostenský úřad

Už víte, jaký druh živnosti budete vykonávat a máte připraveny veškeré podklady pro její vykonávání. Nyní nastal čas, abyste si obstarali živnostenský list neboli živnostenské oprávnění, na základě kterého vám bude přiděleno IČO - identifikační číslo osoby. Žádost o živnostenský list můžete podat na kterémkoliv živnostenském úřadě. Není potřeba chodit tam, kde máte trvalé bydliště.

Abyste získali živnostenský list, musíte splnit obecné podmínky pro založení živnosti, které jsou stejné pro všechny druhy. Jde o:

 • dosažení plnoletosti,
 • trestní bezúhonnost, kterou si úřad dohledá v rejstříku trestů sám,
 • zaplacení poplatku za živnostenský list 1 000 Kč (přidávání oborů ve volné živnosti je zdarma, ale přihlášení k dalšímu druhu živnosti stojí 500 Kč).

Na živnostenském úřadě doporučujeme vyplnit Jednotný registrační formulář, do kterého uvedete své osobní údaje, vybrané obory živností a adresu sídla. Obvykle je adresa sídla shodná s adresou, na které bydlíte. Můžete si však zvolit i jinou adresu, ale při registraci musíte doložit, že s umístěním souhlasí majitel nemovitosti.

Díky Jednotnému registračnímu formuláři se zároveň přihlásíte na svoji zdravotní pojišťovnu, na finanční úřad a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ušetříte si tak čas, protože nebudete muset zmiňované instituce navštěvovat osobně zvlášť.

V případě, že Jednotný registrační formulář nevyplníte, budete muset registraci jako OSVČ do 8 dnů ode dne, kdy jste začali podnikat, nahlásit na příslušné zdravotní pojišťovně a ČSSZ. Do 15 dnů pak na příslušném finančním úřadě.

Jak dlouho trvá založení živnosti? Pro jistotu si vyhraďte alespoň týden. Hrubý časový odhad vypadá následovně:

 • 5–30 min – vyplnění Jednotného registračního formuláře.
 • 30–120 min – uhrazení správního poplatku. Uhradit jej můžete osobně na živnostenském úřadě nebo Czech POINTu (navíc si připlatíte 50 Kč), poštovní poukázkou, bankovním převodem.
 • 5 min – připravení potřebných dokladů (občanský průkaz, v případě jiné adresy sídla doklad, že nemovitost vlastníte, nebo nájemní smlouvu, pokud jste již zaplatili správní poplatek, mějte při ruce doklad o zaplacení).
 • 5 min – vyhledání nejbližšího živnostenského úřadu.
 • 5 min–1 den – podání ohlášení, které můžete provést online (v případě, že máte elektronický podpis), poštou nebo osobně.
 • 1–10 dní– úřad má 5 dní na zápis do živnostenského rejstříku, poté vám vydá výpis z živnostenského rejstříku. V případě podnikání ve volné ohlašovací živnosti můžete začít podnikat ihned po registraci na živnostenském úřadu.

Založení živnosti online

Založení živnostenského listu můžete provést i online nebo na dálku. Můžete vyplnit online registrační formulář na Portálu živnostenského podnikání, do kterého se přihlásíte pomocí Identity občana. Vyplněný formulář s elektronickým podpisem odešlete přes datovou schránku.

Další možností je stažení registračního formuláře v pdf na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Formulář vyplníte a zašlete poštou na živnostenský úřad.

I v těchto případech bude cena živnostenského listu 1 000 Kč a k tomu poplatek za poštovní poukázku nebo bankovní převod. Do 5 dnů od doručení ohlášení vás úřad zapíše do živnostenského rejstříku.

Nevýhodou založení živnosti „na dálku“ je to, že vám s vyplněním nikdo nepomůže. Vše musíte udělat sami a správně.

Ohlášení na dalších úřadech

Jakmile se stanete osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), je potřeba tuto změnu nahlásit na příslušném finančním úřadě, České správě sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovně. V případě, že vyplníte Jednotný registrační formulář, na tyto úřady osobně chodit nemusíte.

Přihlášení na úřady je důležité kvůli každoročnímu podávání přehledů. Kromě podání daňového přiznání k dani z příjmu, které se odevzdává na finančním úřadě do 1. dubna, budete podávat také přehledy příjmů na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. Ty se podávají do jednoho měsíce od termínu daňového přiznání, tedy do 1. května. Díky přehledům se vám vypočítají nové zálohy, které budete po celý následující rok platit.

Přehledy můžete na příslušné úřady doručit osobně, nebo elektronicky. V případě elektronického podání se dokumenty k dani z příjmu odevzdávají do 1. května a přehledy na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ do 1. června.

Pokud se chcete vyhnout papírování a přehledy si zjednodušit, přihlaste se k paušální dani. Každý měsíc platíte pouze jednu částku, která zahrnuje:

 • daň z příjmu,
 • sociální a zdravotní pojištění.

Díky paušální dani nemusíte podávat daňové přiznání. Nemůžete se však přihlásit ke slevám na dani ani uplatňovat výdajové paušály. Paušální daň se vyplatí živnostníkům, kteří si ročně vydělají v rozmezí od 600 000 Kč do 2 000 000 Kč a uplatňují jen minimum slev na dani.

Založení živnosti a sídlo podnikání

Při založení živnosti jako fyzická osoba (to znamená, že nemáte firmu, například s. r. o.) uvádíte do Jednotného registračního formuláře místo podnikání nebo také provozovny. Obvykle se jedná o adresu trvalého pobytu a kontaktní adresu. Provozovna není povinná, každý živnostník musí posoudit, zda provozovnu potřebuje. Uvádějte adresu, kde jste většinu času své činnosti k zastižení.

Pokud jste právnická osoba (máte například s. r. o.), musíte mít ze zákona sídlo firmy neboli sídlo podnikání.Tato adresa bude dohledatelná ve veřejných rejstřících a také na vašem živnostenském listu. Každá právnická osoba má jen jedno sídlo firmy.

Právnická osoba si může založit také virtuální sídlo firmy, které se zapisuje do obchodního rejstříku. Adresa vaší firmy tedy může být na lukrativní adrese, což zvyšuje vaši image v očích klientů. Poplatky za virtuální sídlo jsou nízké a obvykle si zde můžete krátkodobě pronajmout zasedací místnost nebo kancelář pro styk s klienty.

Založení živnosti pro studenty a cizince

Podnikání se mohou věnovat i cizinci žijící v Česku nebo studenti. Jaké podmínky pro ně platí?

Založení živnosti v ČR pro cizince

Cizinci mohou v ČR podnikat jako fyzické osoby na základě živnostenského listu, nebo jako právnické osoby, tedy založí si společnost s ručením omezeným, s. r. o.

Co potřebuji k založení živnosti, když jsem cizinec? Stejně jako každý jiný žadatel musí být i cizinec plnoletý, bezúhonný, v případě jiné než volné živnosti splňovat odbornou způsobilost a pokud pochází ze státu mimo Evropský hospodářský prostor, musí doložit doklad o legálním pobytu v ČR.

Na živnostenském úřadě musí předložit:

 • pas,
 • výpis trestního rejstříku z rodné země, který není starší než 90 dní, je přeložený do češtiny a úředně potvrzený,
 • pokud je potřeba, doklad o pobytu,
 • u jiné než volné živnosti doklad o odborné způsobilosti,
 • doklad o úhradě správního poplatku 1 000 Kč.

Je potřeba počítat s tím, že při podnikání s živnostenským oprávněním podnikatel ručí veškerým svým majetkem. Cizinec si může v ČR založit také s. r. o., což je pro něj lepší v tom, že neručí vlastním majetkem, ale pouze majetkem firmy.

Založení živnosti pro studenty

Pokud si založíte živnost jako student, budete se věnovat vedlejší výdělečné činnosti. Je potřeba, abyste splňovali věk 18–26 let a studovali prezenčně, v případě VŠ je možné i kombinované studium, pokud jej doložíte potvrzením o studiu. Pro založení živnosti musíte být plnoletí, bez záznamu v trestním rejstříku a musíte zaplatit poplatek 1 000 Kč.

V prvním roce neplatíte zálohy na sociální ani zdravotní pojištění. Po odevzdání přehledů a daňového přiznání, které je pro vás povinné, zaplatíte daň, případně doplatky na zdravotním a sociálním podle výše příjmu. Na základě výše příjmu se pro následující rok stanoví výše záloh.

Jako OSVČ můžete čerpat v rámci daně z příjmu slevu na studenta a vaši rodiče mohou uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

podnikající student

Pozastavení nebo zrušení živnosti

Pokud se rozhodnete s podnikáním skončit, můžete svoji živnost pozastavit nebo zcela zrušit:

 • Pozastavení živnosti – pokud uvažujete, že se v budoucnu k podnikání vrátíte, živnost pouze pozastavte. Na živnostenském úřadě stačí vyplnit změnový list. Tuto změnu do 8 dnů nahlaste na zdravotní pojišťovně a ČSSZ. Do 15 dnů na finančním úřadě. Dobu pozastavení živnosti si určujete sami. Jedná se o dobu určitou. Při obnovení živnosti nebudete muset platit správní poplatek 1 000 Kč.
 • Zrušení živnosti – zrušení oznámíte veškerým úřadům vyplněním změnového listu. Živnostenský úřad má na zrušení 30 dní, během kterých jste stále OSVČ, takže platíte zálohy a vedete účetnictví či daňovou evidenci. Pokud ke zrušení nevyužijete změnového listu, musíte změnu ohlásit na všech potřebných úřadech.

Je lepší si založit firmu, nebo živnostenský list?

V ČR můžete podnikat jako fyzická, nebo právnická osoba. Fyzická znamená, že jste OSVČ s živnostenským listem. Právnickou osobou se stanete, jakmile založíte firmu, například společnost s ručením omezeným. Nepodnikáte tedy „na sebe“, ale na firmu.

Výhody a nevýhody u živnosti:

➕ jednoduché a rychlé založení

➕ finanční výdaje jen 1 000 Kč


➖ ručíte celým svým majetkem

➖ živnost nemůžete prodat

➖ omezené možnosti daňové optimalizace

Výhody a nevýhody u firmy:

ručíte pouze do výše vkladu, který může být třeba jen 1 Kč

➕ společnost můžete prodat

➕ více možností pro daňové optimalizace


➖ založení zabere několik týdnů

➖ musíte navštívit více úřadů

➖ zřízení vyjde na 6–10 tisíc korun

Kdy se rozhodnout pro s. r. o.?

 • Podnikání je rizikové,
 • chcete najmout zaměstnance,
 • nechcete vystupovat pod svým jménem.

Kdy se rozhodnout pro živnost?

 • Chcete pracovat samostatně jako profesionál,
 • své podnikání chcete zahájit rychle a levně.

Přečtěte si i naše další články

Jana Uvízlová
Autor článku: Jana Uvízlová Jana pro vás píše články, které vás provedou nejen džunglí podnikání. Když potřebuje vypnout, vyráží na túry po hřebenovkách. Miluje jídlo a ze všeho nejvíc sushi.