Jaké jsou druhy živností?

13. 01. 2023
Jak získat živnostenské oprávnění pro živnost volnou, vázanou, řemeslnou a koncesovanou? Dozvíte se v textu.

Jakmile se rozhodnete stát OSVČ, budete si muset vybrat druh živnosti a obor podnikání. V České republice existují celkem 4 druhy živností. Podmínky pro jejich získání se ovšem liší. Jak získat živnostenské oprávnění pro živnost volnou, vázanou, řemeslnou a koncesovanou? Dozvíte se v textu.

Jaké termíny by vám neměly být cizí a jak vybrat obor podnikání?

Jakmile se začnete zajímat o podnikání, zabrousíte do zcela nové oblasti, ve které se budete muset naučit chodit. Co všechno na své cestě potkáte?

Nové termíny

Láká vás pracovat sám na sebe? V tom případě se potkáte s termínem živnost. Živnost je soustavná činnost, kterou budete provozovat:

 • samostatně,
 • pod vlastním jménem,
 • na vlastní zodpovědnost,
 • za účelem zisku.

Abyste se mohli stát živnostníkem a získat živnostenské oprávnění, musíte splnit podmínky stanovené živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb. Patří mezi ně:

 • splnění všeobecných podmínek,
 • u některých oborů odborná způsobilost,
 • trestní bezúhonnost, kterou si úřad ověří sám v trestním rejstříku.

Odborná způsobilost je termín související s živností řemeslnou, vázanou a koncesovanou. Zákon tím ustanovuje konkrétní požadavky, které musíte splňovat, abyste obor mohli vykonávat. Obvykle se jedná o vzdělání v oboru, praxi nebo rekvalifikaci.

S pojmem koncese se setkáte u koncesovaných živností. Koncese je speciální úřední povolení. Vydává ji stát nebo obec.

Obory podnikání

Živnostenské podnikání je nejjednodušší cestou, jak začít pracovat sám na sebe. Pro získání oprávnění je potřeba se vydat na živnostenský úřad. Než však do úřadu nakráčíte, musíte vědět, jak pojmenovat to, v čem chcete podnikat. Je tedy potřeba vědět, jaké druhy živnosti existují a který předmět činnosti neboli obor si zvolíte.

Jak na to?

 • Sepište svými slovy, čemu všemu se chcete v podnikání věnovat.
 • Projděte si seznamy živností a ujasněte si, zda se jedná o živnost volnou, řemeslnou, koncesovanou nebo vázanou. Díky tomu budete vědět, co všechno musíte udělat pro získání živnostenského oprávnění.
 • Obory ze seznamu živností přiřaďte ke svým poznámkám.
 • Pokud si nejste s výběrem jistí, obraťte se na živnostenský úřad, kde vám ochotně poradí.
 • Názvy oborů nebo čísla činností nahlásíte na úřadě nebo je vyplníte do Jednotného registračního formuláře.

Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo podniká ve stejném oboru, ve kterém chcete podnikat i vy, můžete si jej vyhledat v živnostenském rejstříku a inspirovat se tím, jaké obory má zapsané.

Živnostenský zákon rozlišuje 4 druhy živností

Druhů živností je hned několik. Seznam živností a bližších informací k nim upravuje zmiňovaný živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. Obecně se druhy živností dělí na ohlašovací a koncesované, přičemž ohlašovací se dále dělí do 3 kategorií. Poznejte jednotlivé živnosti blíže.

Živnosti ohlašovací

Většinu živností můžete provozovat, jakmile je ohlásíte na živnostenském úřadu a zaplatíte správní poplatek. Činnosti se můžete začít věnovat ihned, a to i v případě, že ještě v ruce nedržíte živnostenský list. Živnosti ohlašovací mají 3 podkategorie.

1. řemeslná činnost

Řemeslných živností je celá řada. Pro jejich provozování musíte splnit nejen všeobecné podmínky, ale také doložit doklad o odborné způsobilosti. Obvykle se jedná o vzdělání v příslušném oboru bez potřeby praxe, případně o vzdělání v příbuzném oboru a rok praxe. Za odbornou způsobilost se považuje také určitý počet let jako OSVČ nebo zaměstnanec na vedoucí pozici s rekvalifikací. Vybrané řemeslné činnosti se můžete věnovat i v případě, že máte 6letou praxi v oboru. Případně je možné najít člověka, který vám podle § 11 živnostenského zákona bude potřebnou dobu dělat odpovědného zástupce.

Příklady řemeslných živností
Pekařství, cukrářství Broušení a leptání skla
Mlynářství Kovářství, podkovářství
Zámečnictví, nástrojářství Hodinářství

Kompletní seznam řemeslných živnosti
 • Řeznictví a uzenářství
 • Mlékárenství
 • Mlynářství
 • Pekařství, cukrářství
 • Pivovarnictví a sladovnictví
 • Zpracování kůží a kožešin
 • Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi
 • Broušení a leptání skla
 • Zpracování gumárenských směsí
 • Zpracování kamene
 • Slévárenství, modelářství
 • Kovářství, podkovářství
 • Obráběčství
 • Zámečnictví, nástrojářství
 • Galvanizérství, smaltérství
 • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • Hodinářství
 • Zlatnictví a klenotnictví
 • Truhlářství, podlahářství
 • Výroba a opravy hudebních nástrojů
 • Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 • Zednictví
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
 • Izolatérství
 • Malířství, lakýrnictví, natěračství
 • Pokrývačství, tesařství
 • Klempířství a oprava karoserií
 • Kamnářství
 • Opravy silničních vozidel
 • Holičství, kadeřnictví
 • Barvení a chemická úprava textilií
 • Čištění a praní textilu a oděvů
 • Kominictví
 • Hostinská činnost
 • Kosmetické služby
 • Pedikúra, manikúra

kovář
Příklad řemeslné živnosti je například kovařina

2. vázaná živnost

Vázanou živnost ohlásíte na kterémkoliv živnostenském úřadě. Můžete se jí začít věnovat, jakmile doložíte všeobecné podmínky, zaplatíte správní poplatek a doložíte odbornou způsobilost. Odborná způsobilost se u každého oboru vázané živnosti dokazuje jinak, a proto je potřeba nahlédnout do živnostenského zákona, konkrétně do přílohy č. 2. Obvykle se jedná o dokončené odborné vzdělání, rekvalifikaci a případně určitou délku praxe. V případě, že nemáte potřebné vzdělání ani praxi, můžete se i v této živnosti obrátit na osobu, která vám bude po určitou dobu dělat odpovědného zástupce.

Příklady vázaných živností
Geologické práce Oční optika
Projektová činnost ve výstavbě Realitní zprostředkování
Průvodcovská činnost horská Provozování autoškoly

Kompletní seznam vázaných živností
 • Geologické práce
 • Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků
 • Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
 • Výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz, měkkých bandáží
 • Oční optika
 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojových prací
 • Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty
 • Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • Realitní zprostředkování
 • Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
 • Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod
 • Výkon zeměměřických činností
 • Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
 • Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty
 • Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických látek a chemických směsí s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských, zemědělských provozech - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech
 • Průvodcovská činnost horská
 • Vodní záchranná služba
 • Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany
 • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví i při práci
 • Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti
 • Provozování autoškoly
 • Pořádání kurzů k získání znalosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • Psychologické poradenství a diagnostika
 • Drezúra zvířat
 • Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby
 • Provozování solárií

3. volná živnost

Volná živnost je nejobsáhlejší. Spadá pod ni zhruba 80 oborů. Pokud si založíte volnou živnost, můžete se věnovat libovolnému počtu oborů. Abyste se oboru z volné živnosti mohli věnovat, stačí, když na živnostenském úřadě doložíte splnění všeobecných podmínek. Není potřeba se prokazovat odborným vzděláním či určitou praxí.

Příklady volných živností
Chov zvířat a jejich výcvik Výroba a opravy čalounických výrobků
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Umělecko-řemeslné zpracování kovů Fotografické služby

Kompletní seznam volných živností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
 • Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

fotografka
Fotografování je možné dělat na volnou živnost

Živnost koncesovaná

Koncesovanou živnost můžete vykonávat jen v případě, že získáte povolení od státu nebo obce. Získání oprávnění ke koncesované živnosti je nejsložitější a nejpřísnější.

Žádosti o vydání koncese se liší podle toho, zda jste fyzická či právnická osoba, a podle místa bydliště (v ČR, v EU, mimo EU). Abyste koncesi získali, musíte splnit nejen všeobecné, ale případně i další specifické podmínky a prokázat odbornou způsobilost.

Úřady takto regulují počet osob, které se na určitém území věnují stejné činnosti. Koncesi také můžete chápat jako bezpečnostní opatření ve vybraných podnikatelských činnostech (například výroba alkoholu nebo zbraní atd.). Podnikat v živnosti koncesované můžete začít až ve chvíli, kdy obdržíte koncesi.


Příklady koncesovaných živností
Provozování střelnic, výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, zprostředkování spojených cestovních služeb
Vnitrozemská vodní doprava
Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického

Kompletní seznam koncesovaných živností
 • Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medovin a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením), konzumního lihu a lihovin
 • Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického
 • Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací
 • Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
 • Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
 • Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
 • Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
 • Vnitrozemská vodní doprava
 • Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků
 • Provádění pyrotechnického průzkumu
 • Provádění veřejných dražeb - dobrovolných a nedobrovolných
 • Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, zprostředkování spojených cestovních služeb
 • Ostraha majetku a osob
 • Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • Vedení spisovny
 • Provozování střelnic, výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
 • Provozování pohřební služby
 • Provádění balzamace a konzervace
 • Provozování krematoria
 • Silniční motorová doprava -
  1. nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
  2. osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
  3. nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
  4. nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
  5. nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
  6. osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

Existuje podnikání bez živnosti?

Ve zkratce, ano. Existují obory, ke kterým živnostenské oprávnění nepotřebujete. Jde například o autorskou činnost, herce, hudebníky, advokáty atd.

Přestože na obor nepotřebujete živnostenský list, musíte se jako OSVČ začít chovat. Zajděte na živnostenský úřad a vyřiďte si veškeré registrace, jako kdybyste začali podnikat. Nezapomeňte si schovávat příjmové i výdajové doklady a faktury. I přesto, že váš obor nevyžaduje živnostenský list, je pro vás výhodnější si jej zařídit, jelikož díky němu můžete uplatnit vyšší výdajové paušály procentem nebo můžete získat výhodnější podmínky paušální daně.

Jak založit živnost nebo přidat další obor?

Co je potřeba k ohlášení volné živnosti? Pokud si chcete založit živnost, musíte se vydat na jakýkoliv živnostenský úřad. Zde doložíte, že splňujete všeobecné podmínky, k tomu vám bude stačit občanka. Vyplníte Jednotný registrační formulář a zaplatíte poplatek ve výši 1 000 Kč. V případě, že žádost podáte elektronicky, činí poplatek 800 Kč. Výpis z živnostenského rejstříku vás bude na úřadě stát 100 Kč, při elektronické variantě 80 Kč. Tento postup platí pro všechny volné živnosti.

V případě, že vaše živnost spadá do seznamu živností řemeslných, vázaných a koncesovaných, budete muset doložit navíc doklad o odborné způsobilosti. Obvykle se jedná o listiny týkající se vzdělání, rekvalifikace nebo délky praxe v oboru.

V případě, že chcete svoje živnostenské oprávnění rozšířit o další činnosti, neplatíte za tuto úpravu u volných živností ani korunu. Pokud však rozšiřujete o obory spadající do živností vázaných, řemeslných nebo koncesovaných, zaplatíte na úřadě 500 Kč, elektronická žádost vás vyjde na 400 Kč.

Co když chcete živnost zrušit, nebo pozastavit?

Ke zrušení či pozastavení živnosti mohou vést různé situace. Důvody mohou být zdravotní i finanční. Můžete ale také zjistit, že je živnost nevýdělečná. Co vedlo k vašemu rozhodnutí, nemusíte nikomu sdělovat.

Pozastavení živnosti

Pro pozastavení se rozhodněte v případě, pokud víte nebo předpokládáte, že se k podnikání v budoucnu vrátíte. Nebudete tak muset znovu platit správní poplatek. Živnost se pozastavuje na dobu určitou, kterou si zvolíte sami. Přerušení nahlaste do 8 dnů na zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Nebudete muset platit zálohy na pojistné. Do 15 dnů je potřeba nahlášení na finanční úřad. Na živnostenský úřad sice chodit nemusíte, ale je vhodnější se tam zastavit a změnu nahlásit vyplněním změnového listu.

Zrušení živnosti

Pro zrušení živnosti je potřeba vyplnit změnový list na živnostenském úřadě. Tímto listem oznámíte zrušení také na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovně. Po odevzdání listiny má živnostenský úřad na zrušení 30 dní, během kterých jste ale stále OSVČ, a tak musíte platit zálohy a vést účetnictví nebo daňovou evidenci.

Jestliže zrušení neprovedete pomocí formuláře na živnostenském úřadě, musíte konkrétní instituce informovat jednotlivě. Do 8 dnů od zrušení informujte zdravotní pojišťovnu a sociální správu, do 15 dní finanční úřad.

Nechte fakturaci na Vyfakturuj.cz

Hoďte problémy s fakturací za hlavu a mějte více prostoru pro podníkání nebo třeba pro rodinu. Ve Vyfakturuj.cz vystavíte první fakturu na pár kliknutí.

S Vyfakturuj.cz nemusíte řešit:

Vyzkoušet zdarma


Přečtěte si naše další články

Jana Uvízlová
Autor článku: Jana Uvízlová Jana pro vás píše články, které vás provedou nejen džunglí podnikání. Když potřebuje vypnout, vyráží na túry po hřebenovkách. Miluje jídlo a ze všeho nejvíc sushi.