Jak fakturovat služby na Slovensko a do EU

Jak fakturovat na Slovensko

Fakturovat na Slovensko lze doslova „jednoducho“. Podobné zájmy, dojezdová vzdálenost na pár hodin, jednání bez tlumočníků. To vše dělá ze Slováků ideální obchodní partnery a zákazníky. Mnozí čeští podnikatelé si slovenský trh přesto odříkají, protože by jim vystavování zahraničních faktur komplikovalo život. Fakturace v rámci EU přitom není nic tak složitého, jak se může zdát.

Při fakturaci do zahraničí je rozhodujících několik faktorů:

 • místo plnění služby,
 • kdo je dodavatelem,
 • kdo odběratelem,
 • o jakou službu se jedná.

Místo plnění

Místem plnění je místo, k němuž se vztahuje dodání dané služby.

Z logiky zákona § 9 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH je tímto místem sídlo dodavatele služby, případně místo jeho podnikání, pobytu či jiného trvalého výskytu.

jak prodávat na Slovensko OSS

Abychom to nekomplikovali: jde o adresu uvedenou na faktuře pod tím, kdo fakturu vystavuje. Ten přiznává DPH vůči tomu státu, ve kterém se místo plnění nachází.

Pokud například dodavatel poskytuje službu prostřednictvím provozovny, považuje se za místo plnění adresa provozovny. Je-li provozovna na Slovensku, je místo plnění také na Slovensku.

Protože však pravidlo tvoří výjimky, existuje jich několik i zde. Platí pro služby vztahující se:

 • k nemovitostem,
 • pro přepravní služby,
 • pro služby kulturní a umělecké,
 • sportovní,
 • vědecké,
 • pro práce na movité věci a pro služby vyjmenované,
 • převod a postoupení autorského práva,
 • poradenská, inženýrská, konzultační a právní činnost,
 • účetní, bankovní, finanční a pojišťovací služby.

V těchto případech doporučujeme nalistovat § 10 odst. zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

Přenesená daňová povinnost mezi plátci DPH

Protože je Slovensko součástí Evropské unie a ta umí věci i zjednodušovat, lze ve vztahu dodavatel–odběratel navázaném mezi dvěma plátci DPH uplatnit zjednodušený režim tzv. reverse charge.

To znamená, že povinnost přiznat a zaplatit daň má příjemce plnění. V praxi to funguje tak, že pokud český dodavatel poskytuje slovenskému odběrateli své služby, faktura je vystavena v režimu reverse charge a bez DPH. Na faktuře musí být uvedeno, že daň odvede zákazník. Zároveň tím dodavateli vzniká povinnost podat souhrnné hlášení za měsíc, ve kterém takto fakturoval.

Uveďme si to na příkladu:

Karolína Odborná (plátce DPH) poskytuje své poradenské služby slovenské firmě Nevieme si rady (také plátce DPH). Fakturu za poskytnuté služby vystaví v režimu přenesené daňové povinnosti, a proto DPH neuvádí. Výsledná faktura může vypadat následovně:

faktura na Slovensko vzor

Neplátce DPH jako identifikovaná osoba

Určitě jste slyšeli, že pro prodej na Slovensko (obecně do zahraničí) nemůžete být neplátcem DPH. Mnoho lidí tato skutečnost vyděsí, neboť mají pocit, že se musí stát plátcem. Omyl!

V takovém případě se stačí stát tzv. identifikovanou osobou, kdy pro český trh nadále vystupujete jako neplátce DPH, ale do zahraničí se tváříte jako plátce.

Samozřejmě nic není jen tak. Spolu s nutností registrace jako osoby identifikované k dani Vám vzniká povinnost podávat měsíční souhrnné hlášení.

Když odběratel nepodniká

Pokud fakturujete slovenskému odběrateli, který vůči Vám nevystupuje jako podnikatel, vystavujete fakturu podle toho, zda jste identifikovaná osoba nebo plátce DPH.

tabulka plátce a neplátce DPH

Režim OSS

V rámci opakování – co platilo doteď? (Do 30. 6. 2021)

Jako plátci DPH jsme byli v současnosti zvyklí sledovat při zasílání zboží do členských států Evropské unie finanční limity za kalendářní rok pro jednotlivé státy, do kterých zboží posíláme. V případě, že jsme stanovené limity nepřesáhli, jsme zboží zdaňovali českým DPH. Při překročení stanoveného limitu nám vznikla povinnost registrace v daném státě a zdaňovat zboží místním DPH, přičemž jsme celý proces řešili s finančním úřadem v daném státě. Pro některé členské státy jsou určeny limity ve výši 35 000 eur nebo 100 000 eur s tím, že tento limit neplatí pro zboží, které podléhá spotřební dani. V tomto případě nám vzniká povinnost registrace v členském státě odesláním první zásilky.

Co nás čeká od 1. 7. 2021?

Ke zmíněnému datu již nebudeme sledovat limity pro jednotlivé členské státy, nýbrž nás čeká jediný limit pro všechny státy Evropské unie dohromady, a to ve výši 10 000 eur. Tento limit je souhrnný jak pro zasílání zboží, tak pro poskytování elektronických služeb (§ 10i zákona o DPH). Pokud je tento limit překročen, vzniká povinnost registrace buď v členském státě, kam zboží zasíláme, nebo k zvláštnímu režimu jednoho správního místa. Uveďme si příklad: Pokud máme do 30. 6. 2021 zasláno zboží do Polska v hodnotě 8 000 eur a do Itálie v hodnotě 3 000 eur, máme od 1. 7. 2021 povinnost registrace přímo v členském státě spotřeby, nebo můžeme využít zjednodušení přes OSS.

I zde si to ukážeme na příkladu:

Úspěšný prodejce e-booku o vaření Karel Vomáčka (plátce DPH) chce prodávat svůj produkt po celé EU. Má tedy povinnost se registrovat k DPH v každém členském státě, kde si jeho e-book někdo zakoupí. Místo toho Karel může využít možnosti režimu jednoho správního místa (OSS). Pokud si od něj koupí e-book např. klient ze Slovenska, je faktura vystavena s 10% DPH. Jednou za čas Karel zaplatí úhrnnou daň svému správnímu místu, které peníze rozdělí do příslušných států.

faktura vzor online


Zjednodušte si fakturaci s Vyfakturuj.cz, které řeší OSS za vás

Systém Vyfakturuj.cz se na faktury do zahraničí těší. Je připraven jak psát euro do faktury a přepočítávat částku v euro dle aktuálního kurzu, tak na vystavování dokladů v různých režimech: jako plátce DPH, neplátce DPH i jako identifikovaná osoba.


Vyzkoušet zdarma Vyfakturuj.cz


Přečtěte si i naše další články

Pavlína Vydrařová
Autor článku: Pavlína Vydrařová Připravuje články ve spolupráci s profesionálním účetním. S radostí pečuje o naše zákazníky a věnuje se testování. Zbožňuje cestování, výlety do přírody a pečení dobrot.