Jak fakturovat služby na Slovensko a do EU

07. 04. 2021
Fakturace do zahraničí může na první pohled vypadat složitě. Vyfakturuj.cz vám pomůže s přenesenou daňovou povinností a fakturací prodeje služeb na Slovensko.

Fakturovat na Slovensko lze doslova „jednoducho“. Podobné zájmy, dojezdová vzdálenost na pár hodin a jednání bez tlumočníků. To vše dělá ze Slováků ideální obchodní partnery a zákazníky. Mnozí čeští podnikatelé si slovenský trh přesto odříkají, protože by jim vystavování zahraničních faktur zkomplikovalo život. Fakturace v rámci EU přitom není nic tak složitého.

Náležitosti faktury se od klasické fakturace v tuzemsku moc neliší. Při fakturaci do zahraničí jsou rozhodující tyto fakturační údaje:

 • místo plnění služby,
 • kdo je dodavatelem,
 • kdo odběratelem,
 • o jakou službu se jedná.

Místo plnění na faktuře na Slovensko a do zahraničí

Místem plnění je místo, k němuž se vztahuje dodání dané služby.

Z logiky zákona (§ 9 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH) jde o adresu uvedenou na faktuře pod tím, kdo fakturu vystavuje. Ten přiznává DPH vůči tomu státu, ve kterém se místo plnění nachází. Pokud dodavatel poskytuje službu prostřednictvím provozovny, považuje se za místo plnění adresa provozovny. Je-li provozovna na Slovensku, je místo plnění také na Slovensku.

Slovensko, fakturace mezi plátci DPH.
Pokud fakturujete plátci DPH, můžete uplatnit tzv. Reverse charge. (Dočtete se dále)

Pro každé pravidlo existují výjimky. V případě prodeje do zahraničí platí výjimky pro služby vztahující se:

 • k nemovitostem,
 • pro přepravní služby,
 • pro služby kulturní a umělecké,
 • sportovní,
 • vědecké,
 • pro práce na movité věci a pro služby vyjmenované,
 • převod a postoupení autorského práva,
 • poradenská, inženýrská, konzultační a právní činnost,
 • účetní, bankovní, finanční a pojišťovací služby.
V těchto případech doporučujeme nalistovat § 10 odst. zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti mezi plátci DPH

V rámci Evropské unie (tedy i na Slovensko) lze ve vztahu dodavatel–odběratel navázaném mezi dvěma plátci DPH uplatnit zjednodušený režim přenesené daňové povinnosti tzv. reverse charge.

prodej do zahraničí a přenesená daňová povinnost, neplátce DPH se stává identifikovanou osobou

Jak prodávat na Slovensko skrz přenesenou daňovou povinnost jako plátce DPH, neplátce DPH a identifikovaná osoba.

Příklad přenesené daňové povinnosti a vzor faktury

Přenesená daňová povinnost (reverse charge) znamená, že povinnost přiznat a zaplatit daň má příjemce plnění.

 • Pokud český dodavatel poskytuje slovenskému odběrateli své služby, faktura je vystavena v režimu reverse charge a bez DPH,
 • na faktuře musí být uvedeno, že daň odvede zákazník,
 • zároveň tím dodavateli vzniká povinnost podat souhrnné hlášení za měsíc, ve kterém takto fakturoval.

Příklad: Karolína Odborná (plátce DPH) poskytuje své poradenské služby slovenské firmě Nevieme si rady (také plátce DPH). Fakturu za poskytnuté služby vystaví v režimu přenesené daňové povinnosti, a proto DPH neuvádí. Výsledná faktura může vypadat následovně:

faktura v režimu přenesené daňové povinnosti na Slovensko
Vzor faktury na Slovensko v režimu přenesené daňové povinnosti.

Kdy se neplátce DPH stává identifikovanou osobou?

Při prodeji na Slovensko nebo do zahraničí se musíte stát tzv. identifikovanou osobou. To znamená, že pro český trh nadále vystupujete jako neplátce DPH, ale do zahraničí fakturujete jako plátce DPH.

Spolu s registrací jako osoby identifikované k dani vám vzniká povinnost podávat měsíční souhrnné hlášení k DPH do EU.

Jak vystavit fakturu na Slovensko, když odběratel nepodniká?

Pokud fakturujete na Slovensko odběrateli, který není podnikatel, vystavujete fakturu podle toho, zda jste identifikovaná osoba nebo plátce DPH.

jak vystavuje fakturu s DPH na Slovensko když odběratel nepodniká
Jak účtovat DPH do zahraničí jako plátce DPH a identifikovaná osoba?

Režim OSS

Z prodeje do zahraničí Vám plyne povinnost registrace k dani v každém jednotlivém státě a odvádět tam DPH. Tuto povinnost vám zjednoduší režim One Stop Shop.

Každý, kdo fakturuje do zahraničí, by si měl hlídat obrat kvůli plátcovství daně. Máte tyto možnosti:

Limit 10 000 EUR je souhrnný jak pro zasílání zboží, tak pro poskytování elektronických služeb (§ 10i zákona o DPH). Pokud je tento limit překročen, vzniká povinnost registrace buď v členském státě, kam zboží nebo službu zasíláme, nebo k zvláštnímu režimu jednoho správního místa (OSS).

Příklad: Pokud máme do 30. 6. 2022 zaslat zboží do Polska v hodnotě 8 000 eur a do Itálie v hodnotě 3 000 eur, máme od 1. 7. 2022 povinnost registrace přímo v členském státě spotřeby, nebo můžeme využít zjednodušení přes OSS.

Žába platí jedno DPH do zahraničí
Jak funguje OSS?

Režim OSS (One stop shop) slouží k odvodu DPH v eurech hromadně jedenkrát za čtvrtletí. OSS můžete využít v každém členském státu Evropské unie. V rámci režimu OSS se rozdělí vaše souhrnná daň na příslušné částky a odešle se ve správné výši konkrétním státům.

Režim OSS můžete využít jak v režimu EU, mimo EU, tak v dovozním režimu (IOSS). Více se o OSS dočtete na našem blogu.

Víte, že režim OSS existuje od 1.7.2022? Dříve existoval režim MOSS. Týkal se podnikatelů, kteří prodávali nehmotné produkty v rámci EU koncovým uživatelům. Pro uživatele režimu MOSS se změnilo jediné - DPH nyní odvádí na jiný účet.

Příklad fakturace v režimu OSS a vzorová faktura

Příklad: Úspěšný prodejce e-booku o vaření Karel Vomáčka (plátce DPH) chce prodávat svůj produkt po celé EU. Má tedy povinnost se registrovat k DPH v každém členském státě, kde si jeho e-book někdo zakoupí. Místo toho pan Vomáčka může využít možnosti režimu jednoho správního místa (OSS). Pokud si od něj koupí e-book např. klient ze Slovenska, je faktura vystavena s 10% DPH. Jednou za čas pan Vomáčka zaplatí úhrnnou daň svému správnímu místu, který peníze rozdělí do příslušných států.

Vzor faktury identifikované osoby na Slovensko
Vzorová faktura od identifikované osoby na Slovensko nepodnikající osobě.

Zjednodušte si fakturaci služeb na Slovensko s Vyfakturuj.cz

Systém Vyfakturuj.cz vám s fakturací služeb na Slovensko pomůže. Má spoustu důležitých funkcí:

Vyzkoušet zdarma Vyfakturuj.cz

Přečtěte si i naše další články

Adéla Krčíková
Autor článku: Adéla Krčíková Adéla je markeťačka se zaměřením na obsahový marketing a SEO. Také se zajímá o esoteriku. Má nezaměnitelný a výrazný smích, podle kterého ji poznáte kdekoliv.